Jannis Androutsopoulos

Professor II
Bilde av Jannis  Androutsopoulos
English version of this page
Telefon (+49) 40 42838-7461
Rom HW 405
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo

For mer informasjon, se min engelske personside.

Emneord: Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Mediert kommunikasjon, Språk i media, Språk på internett

Publikasjoner

  • Androutsopoulos, Ioannis (2020). Trans-scripting as a multilingual practice: the case of Hellenised English. International Journal of Multilingualism.  ISSN 1479-0718.  17(3), s 286- 308 . doi: 10.1080/14790718.2020.1766053
  • Androutsopoulos, Ioannis (2019). Wiederaufnahmen im Nutzerdialog: Eine medienlinguistische Fallstudie zur Bewältigung vernetzter Interaktion im digitalen Journalismus, I: Konstanze Marx & Axel Schmidt (red.),  Interaktion und Medien. Interaktionsanalytische Zugänge zu medienvermittelter Kommunikation.  Universitätsverlag Winter.  ISBN 978-3-8253-6895-1.  Kapittel.  s 257 - 287
  • Lexander, Kristin Vold & Androutsopoulos, Ioannis (2019). Working with mediagrams: a methodology for collaborative research on mediational repertoires in multilingual families. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD).  ISSN 0143-4632.  42(1), s 1- 18 . doi: 10.1080/01434632.2019.1667363 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Androutsopoulos, Ioannis & Stæhr, Andreas (2018). Moving methods online: Researching digital language practices, In Angela Creese & Adrian Blackledge (ed.),  The Routledge Handbook of Language and Superdiversity.  Routledge.  ISBN 9781138905092.  Part 2, Ch. 9.  s 118 - 132

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. des. 2016 14:22 - Sist endret 28. feb. 2018 09:46