Marianne Lind

Forsker
Bilde av Marianne Lind
English version of this page
Rom HW 440
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo Norge

Les om Marianne Lind på hennes engelske personside.

Emneord: Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk, Afasi

Publikasjoner

 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2017). Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(2), s 6- 14 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Varlokosta, Spyridoula; Kambanaros, Maria; Soroli, Efstathia; Ceder, Klaudia; Grohmann, Kleanthes K.; Rofes, Adrià; Simonsen, Hanne Gram; Bjekić, Jovana; Gavarró, Anna; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Munarriz, Amaia; Pourquie, Marie; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(7-9), s 697- 710 . doi: 10.1080/02699206.2017.1310299 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi: 10.1080/02687038.2017.1358447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017). Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 14- 26
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rofes, Adrià; Zakariás, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Blom Johansson, Monica; de Aguiar, Vânia; Bjekić, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Hernández Sacristán, Carlos; Kambanaros, Maria; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mavis, İlknur; Méndez Orellana, Carolina; Sör, Ingrid; Lukács, Ágnes; Tunçer, Müge; Vuksanović, Jasmina; Munarriz Ibarrola, Amaia; Pourquie, Marie; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods.  ISSN 1554-351X.  s 1- 11 . doi: 10.3758/s13428-017-0936-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). To driftige damer og noen til: Klinisk lingvistikk i Norge, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 127 - 146 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study, In Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (ed.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 199 - 218
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi: 10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  29(4), s 276- 290 . doi: 10.3109/02699206.2014.999952
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of semantic feature analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 55- 57
 • Lind, Marianne (2014). Dysartri på et fremmedspråk – noen erfaringer innenfra. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 6- 11 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Sønsterud, Hilda (2014). Co-construction of turns at talk: Active listening or disruptions in conversation with persons who stutter?. Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox.  ISSN 2040-5111.  5(2), s 141- 166 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Haaland-Johansen, Line (2013). Kartlegging ved afasi: Hva gjør logopeder i Norge?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 6- 14
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18- 26
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  27(6-7), s 435- 446 . doi: doi:10.3109/02699206.2012.752527
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  26(3), s 232- 254 . doi: 10.3109/02699206.2011.607376
 • Haaland-Johansen, Line; Lind, Marianne & Corneliussen, Margit (2012). Bedre taleflyt i hverdagen? En kasusstudie av en kvinne med taleapraksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1), s 12- 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija & Lind, Marianne (2012). The impact of aphasia on textual coherence: Evidence from two typologically different languages. Journal of Interactional Research in Communication Disorders/Equinox.  ISSN 2040-5111.  3(1), s 47- 70 . doi: 10.1558/jircd.v3il.47
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Spoken language production as outcome measurement following constraint induced language therapy. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  25(10), s 1207- 1238 . doi: 10.1080/02687038.2011.589986
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne & Enger, Hans-Olav (2011). "Vi skal på kino" : modalverb i norsk med og uten infinitt verb. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 65- 86 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Sønsterud, Hilda (2011). Å avbryte eller fullføre? Et spørsmål om kontekst. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(2), s 12- 17
 • Lind, Marianne & Haaland-Johansen, Line (2010). Kartlegging og dokumentasjon i afasilogopedisk praksis, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 2.  s 42 - 64
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Oral Language: What is Normal?. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  6, s 109- 110 . doi: 10.1016/j.sbspro.2010.08.055
 • Qvenild, Eli; Haukeland, Ingjerd; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Lind, Marianne (2010). Afasi og afasirehabilitering, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 1.  s 23 - 41
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Semi-spontaneous oral text production: Measurements in clinical practice. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  23(12), s 872- 886 . doi: 10.3109/02699200903040051
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2008). Syntactic frames and slot fillers in fluent aphasic speech production: two Norwegian case studies, In John Niemi & Stefan Werner (ed.),  NorClinLing 2008 Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics.  University of Joensuu.  ISBN 978-952-219-208-0.  8.  s 71 - 82 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne (2007). Prosodic contextualization of minimal responses to yes/no-questions in aphasic talk-in-interaction: A descriptive single-case study of a Norwegian aphasic speaker. Logopedics, Phoniatrics, Vocology.  ISSN 1401-5439.  32, s 9- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  53(2), s 32- 37 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  21(11), s 991- 1000 . doi: 10.1080/02699200701656538 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  25(1), s 3- 28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Mørk, Merethe & Sønsterud, Hilda (2007). Blikk og samhandling i kommunikasjon med personer som stammer. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (4), s 12- 17

Se alle arbeider i Cristin

 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (red.) (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  331 s.
 • Lind, Marianne & Kristoffersen, Kristian Emil (2014). Når språket svikter. Norsk grammatikk i et klinisk perspektiv. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-785-5.  164 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (2010). Afasi och samtal. Goda råd om kommunikation. (A. Frylmark, oversettelse). OrdAB.  ISBN 9789197839631.  96 s.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Afasi - et praksisrettet perspektiv. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  240 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K.; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (red.) (2006). Afasi og samtale. Gode råd om kommunikasjon. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-440-3.  88 s.
 • Lind, Marianne & Svennevig, Jan (red.) (1999). Samtaleanalyse. Novus.  180 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Lind, Marianne & Knoph, Monica I. Norvik (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Collaborative word searches in conversations involving bilingual speakers with dementia.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Dementia and communication problems in a first and second language.
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Working with multilingual aphasia. Attitudes and practices among Norwegian speech and language therapists.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?.
 • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Johansson, Monica Blom; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adria; Røste, Ingvild; Sacristan, Carlos Hernandez; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Efstathia; Sör, Ingrid; Varlokosta, Spyridoula; Vuksanovic, Jasmina; Zakarias, Lilla & Howard, David (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Vis sammendrag
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective.
 • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  21, s 158- 160
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia and speech production problems in L1 and L2.
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2014). Interpretation of novel noun compounds by aphasic and non-aphasic speakers.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in a multilingual speaker with aphasia.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2014). Norwegian words: A lexical database for researchers and clinicians.
 • Røste, Ingvild & Lind, Marianne (2013). Flerspråklighet i fokus (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 28- 31
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2012). Name relatedness and imageability.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Hansen, Pernille (2012). Collecting AoA data for Norwegian: An alternative method.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Moen, Inger & Dalby, Ingeborg (2012). Processing of inflected verb forms in Norwegian speakers with aphasia and Alzheimer's disease.
 • Dalby, Ingeborg; Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2011). Processing of inflected verb forms in aphasia and Alzheimer's disease.
 • Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2011). Collecting imageability ratings for Norwegian nouns, verbs and adjectives.
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Generalisation of treatment outcome from CILT to connected speech: What can we learn from noun and verb production?.
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Generalization of treatment outcome from constraint induced language therapy to connected speech: What can we learn from noun and verb production?.
 • Lind, Marianne (2011). ”Fortell meg hva som skjer på dette bildet” Hvordan kan vi bruke lydopptak av sammenhengende språkproduksjon hos afasirammede i logopedisk arbeid?.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2011). Hva skjer hos logopeden? Ny bok om afasi og logopedi på norsk. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  22(1), s 8- 9
 • Eiesland, Eli-Anne & Lind, Marianne (2010). Compound nouns in oral text production by aphasic and non-aphasic speakers of Norwegian.
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2010). The relevance of oral text production for measuring treatment outcome in aphasia:Case study results from CILT.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija & Lind, Marianne (2010). The role of aphasic language in oral text production: a cross-linguistic approach.
 • Lind, Marianne (2010). Afasi og språk.
 • Lind, Marianne (2010). Afasi og språk. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (4), s 11- 13
 • Lind, Marianne (2010). Norsk fagbok om talevansker hos barn med leppe-kjeve-ganespalte. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  56, s 56- 57
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Forfatterpresentasjoner, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Forfatterpresentasjoner.  s 7 - 10
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Forord, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Forord.  s 5 - 6
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Hva handler boka om?, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Innledning.  s 19 - 21
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Oral language: what is normal?.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Verbs in oral text production by aphasic and non-aphasic speakers of Norwegian.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Oral language production: what is normal?.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Verb i muntlig tekstproduksjon hos afasirammede og normalspråklige.
 • Sønsterud, Hilda & Lind, Marianne (2009). Co-construction of turns at talk: active listening or disruption?.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija; Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2008). Oral discourse production by fluent aphasic and non-aphasic monolingual speakers of Finnish and Norwegian.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne & Runde, Ålov Synnøve (2008). Han skal til byen vs Han skal dra til byen – ein kognitivgrammatisk analyse.
 • Lind, Marianne (2008). Fortell meg hva som skjer på dette bildet. Hva kan lydopptak av muntlig tekstproduksjon fortelle oss?.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line & Lind, Marianne (2007). Improved fluency in apraxia of speech: a therapy study.
 • Lind, Marianne (2007). Kartlegging av afasirammedes språk- og kommunikasjonsvansker: Verb- og setningstesten (VOST).
 • Lind, Marianne (2007). Verbal morphology in Norwegian aphasic speakers: the past tense test.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Syntaktiske og leksikalske konstruksjoner hos afasirammede med flytende talepreg.
 • Qvenild, Eli; Corneliussen, Margit & Lind, Marianne (2007). Prosjektet "Samtalepartnere for personer med afasi" - et samarbeidsprosjekt mellom Afasiforbundet i Norge, Norges Røde Kors Besøkstjeneste og Bredtvet kompetansesenter. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (1), s 22- 24
 • Sønsterud, Hilda; Mørk, Merethe & Lind, Marianne (2007). Improvement of fluency and listening skills in teenagers with advanced stuttering.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. nov. 2014 19:15 - Sist endret 28. feb. 2017 11:55