Marianne Lind

Bilde av Marianne Lind
English version of this page
Telefon +47-22844326
Rom HW 440
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo

Les om Marianne Lind på hennes engelske personside.

Emneord: Flerspråklighet, Klinisk lingvistikk, Afasi

Publikasjoner

 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2017). Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(2), s 6- 14 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Varlokosta, Spyridoula; Kambanaros, Maria; Soroli, Efstathia; Ceder, Klaudia; Grohmann, Kleanthes K.; Rofes, Adrià; Simonsen, Hanne Gram; Bjekić, Jovana; Gavarró, Anna; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Munarriz, Amaia; Pourquie, Marie; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(7-9), s 697- 710 . doi: 10.1080/02699206.2017.1310299 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Simonsen, Hanne Gram & Lind, Marianne (2017). Cross-linguistic transfer effects of verb-production therapy in two cases of multilingual aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  31(12), s 1482- 1509 . doi: 10.1080/02687038.2017.1358447 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Røste, Ingvild; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Jensen, Bård Uri (2017). Innhold i bildebeskrivelser: normalspråklig variasjon hos voksne. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  63(3), s 14- 26
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Ribu, Ingeborg Sophie; Svendsen, Bente Ailin; Svennevig, Jan & de Bot, Kees (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  s 1- 25 . doi: 10.1080/02699206.2017.1381168 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Rofes, Adrià; Zakariás, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Blom Johansson, Monica; de Aguiar, Vânia; Bjekić, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Hernández Sacristán, Carlos; Kambanaros, Maria; Kuvač Kraljević, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mavis, İlknur; Méndez Orellana, Carolina; Sör, Ingrid; Lukács, Ágnes; Tunçer, Müge; Vuksanović, Jasmina; Munarriz Ibarrola, Amaia; Pourquie, Marie; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Imageability ratings across languages. Behavior Research Methods.  ISSN 1554-351X.  Published ahead of print, s 1- 11 . doi: 10.3758/s13428-017-0936-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Afasi på mange språk: En deskriptiv kasusstudie, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 65 - 80 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Kristoffersen, Kristian Emil (2016). To driftige damer og noen til: Klinisk lingvistikk i Norge, I: Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (red.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 127 - 146 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia, interaction, and bilingualism: An exploratory case study, In Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (ed.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  Chapter.  s 199 - 218 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Semantic feature analysis targeting verbs in a quadrilingual speaker with aphasia. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  29(12), s 1473- 1496 . doi: 10.1080/02687038.2015.1049583 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  29(4), s 276- 290 . doi: 10.3109/02699206.2014.999952
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of semantic feature analysis on verb production in two multilingual speakers with aphasia. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  19(1), s 55- 57
 • Lind, Marianne (2014). Dysartri på et fremmedspråk – noen erfaringer innenfra. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  60(3), s 6- 11 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Sønsterud, Hilda (2014). Co-construction of turns at talk: Active listening or disruptions in conversation with persons who stutter?. Journal of Interactional Research in Communication Disorders.  ISSN 2040-5111.  5(2), s 141- 166 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Haaland-Johansen, Line (2013). Kartlegging ved afasi: Hva gjør logopeder i Norge?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 6- 14
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18- 26
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  27(6-7), s 435- 446 . doi: 10.3109/02699206.2012.752527
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2012). Compound nouns in spoken language production by speakers with aphasia compared to neurologically healthy speakers: An exploratory study. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  26(3), s 232- 254 . doi: 10.3109/02699206.2011.607376
 • Haaland-Johansen, Line; Lind, Marianne & Corneliussen, Margit (2012). Bedre taleflyt i hverdagen? En kasusstudie av en kvinne med taleapraksi. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  58(1), s 12- 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija & Lind, Marianne (2012). The impact of aphasia on textual coherence: Evidence from two typologically different languages. Journal of Interactional Research in Communication Disorders.  ISSN 2040-5111.  3(1), s 47- 70 . doi: 10.1558/jircd.v3il.47
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Spoken language production as outcome measurement following constraint induced language therapy. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  25(10), s 1207- 1238 . doi: 10.1080/02687038.2011.589986
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Runde, Ålov Synnøve; Lind, Marianne & Enger, Hans-Olav (2011). "Vi skal på kino" : modalverb i norsk med og uten infinitt verb. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (1), s 65- 86 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne & Sønsterud, Hilda (2011). Å avbryte eller fullføre? Et spørsmål om kontekst. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  57(2), s 12- 17
 • Lind, Marianne & Haaland-Johansen, Line (2010). Kartlegging og dokumentasjon i afasilogopedisk praksis, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 2.  s 42 - 64
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Oral Language: What is Normal?. Procedia - Social and Behavioral Sciences.  ISSN 1877-0428.  6, s 109- 110 . doi: 10.1016/j.sbspro.2010.08.055
 • Qvenild, Eli; Haukeland, Ingjerd; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Lind, Marianne (2010). Afasi og afasirehabilitering, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Kapittel 1.  s 23 - 41
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Semi-spontaneous oral text production: Measurements in clinical practice. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  23(12), s 872- 886 . doi: 10.3109/02699200903040051
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2008). Syntactic frames and slot fillers in fluent aphasic speech production: two Norwegian case studies, In John Niemi & Stefan Werner (ed.),  NorClinLing 2008 Proceedings from the 1st Nordic Conference of Clinical Linguistics.  University of Joensuu.  ISBN 978-952-219-208-0.  8.  s 71 - 82 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne (2007). Prosodic contextualization of minimal responses to yes/no-questions in aphasic talk-in-interaction: A descriptive single-case study of a Norwegian aphasic speaker. Logopedics, Phoniatrics, Vocology.  ISSN 1401-5439.  32, s 9- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Afasi med flytende talepreg: Hva kan tre former for kartlegging lære oss om vanskene?. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  53(2), s 32- 37 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Verb and sentence processing in Norwegian aphasic speakers compared to Dutch and English aphasic speakers: experimental evidence. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  21(11), s 991- 1000 . doi: 10.1080/02699200701656538 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Verbbøyning: Hva skjer når hjernen får en skade? Eksperimentell evidens fra afasirammede og Alzheimer-pasienter. Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  25(1), s 3- 28 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Mørk, Merethe & Sønsterud, Hilda (2007). Blikk og samhandling i kommunikasjon med personer som stammer. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (4), s 12- 17

Se alle arbeider i Cristin

 • Enger, Hans-Olav; Knoph, Monica I. Norvik; Kristoffersen, Kristian Emil & Lind, Marianne (red.) (2016). Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  331 s.
 • Lind, Marianne & Kristoffersen, Kristian Emil (2014). Når språket svikter. Norsk grammatikk i et klinisk perspektiv. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-785-5.  164 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (2010). Afasi och samtal. Goda råd om kommunikation. (A. Frylmark, oversettelse). OrdAB.  ISBN 9789197839631.  96 s.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Afasi - et praksisrettet perspektiv. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  240 s.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K.; Lind, Marianne & Qvenild, Eli (red.) (2006). Afasi og samtale. Gode råd om kommunikasjon. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-440-3.  88 s.
 • Lind, Marianne & Svennevig, Jan (red.) (1999). Samtaleanalyse. Novus.  180 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Høeg, Nina; Berdal, Stig; Haaland-Johansen, Line & Lind, Marianne (2018). Formidling av innhold i beskrivelser av tegneserien "Fugleskremselet": normalspråklig variasjon og klinisk praksis. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  64(2), s 18- 27
 • Fyndanis, Valantis; Lind, Marianne; Balčiūnienė, Ingrida; Bjekić, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Blom Johansson, Monica; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martínez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adrià; Røste, Ingvild; Hernández Sacristán, Carlos; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Eva; Sör, Ingrid; Vuksanović, Jasmina; Zakariás, Lilla; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2017). Cross-linguistic adaptations of the Comprehensive Aphasia Test.
 • Høeg, Nina; Berdal, Stig; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik; Mortvedt, Anne Mette & Lind, Marianne (2017). Cartoon descriptions by neurologically healthy Norwegian adults: a content analysis.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Lind, Marianne & Knoph, Monica I. Norvik (2017). Working with multilingual aphasia: Attitudes and practices among speech and language therapists in Norway.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Svennevig, Jan (2017). Lexical access in a bilingual speaker with dementia: Changes over time.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Collaborative word searches in conversations involving bilingual speakers with dementia.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Dementia and communication problems in a first and second language.
 • Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Ribu, Ingeborg Sophie (2017). Word search and lexical access in a bilingual speaker with dementia.
 • Knoph, Monica I. Norvik & Lind, Marianne (2016). Working with multilingual aphasia. Attitudes and practices among Norwegian speech and language therapists.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: 10.3389/conf.fpsyg.2016.68.00006
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2016). Verb-production treatment in multilingual aphasia: Cross-linguistic generalization or inhibition?.
 • Lind, Marianne; Fyndanis, Valantis; Balciuniene, Ingrida; Bjekic, Jovana; Ceder, Klaudia; Gavarró, Anna; Grohmann, Kleanthes K.; Haaland-Johansen, Line; Jacquemot, Charlotte; Johansson, Monica Blom; Kambanaros, Maria; Kovacevic, Melita; Kuvac, Jelena; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mendez-Orellana, Carolina; Rofes, Adria; Røste, Ingvild; Sacristan, Carlos Hernandez; Salmons, Io; Simonsen, Hanne Gram; Soroli, Efstathia; Sör, Ingrid; Varlokosta, Spyridoula; Vuksanovic, Jasmina; Zakarias, Lilla & Howard, David (2016). Cross-linguistic adaptations of The Comprehensive Aphasia Test: Challenges and solutions. Vis sammendrag
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. Norvik & Røste, Ingvild (2016). «Kan du fortelle meg hva som skjer på dette bildet?» Om observasjon, transkripsjon og analyse av sammenhengende tale. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  62(2), s 30- 39
 • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective. Stem-, spraak- en taalpathologie.  ISSN 0924-7025.  21, s 158- 160
 • Rofes, Adria; Zakarias, Lilla; Ceder, Klaudia; Lind, Marianne; Johansson, Monika Blom; Bjekic, Jovana; Fyndanis, Valantis; Gavarró, Anna; Simonsen, Hanne Gram; Sacristan, Carlos Hernandez; Kraljevic, J; Martinez-Ferreiro, Silvia; Mavis, Ilknur; Mendez Orellana, C; Meteyard, Lotte; Salmons, Io; Sör, Ingrid; Lukacs, A; Tuncer, M; Vuksanovic, Jasmina; Varlokosta, Spyridoula & Howard, David (2016). Word imageability from a cross-linguistic perspective.
 • Svennevig, Jan & Lind, Marianne (2016). Dementia and speech production problems in L1 and L2.
 • de Bot, Kees; Lind, Marianne; Ribu, Ingeborg Sofie Bjønness; Simonsen, Hanne Gram; Svendsen, Bente Ailin & Svennevig, Jan (2015). Bilingualism and aging: Executive functions, language use and management in normally aging speakers and speakers with dementia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). The impact of verb retrieval therapy in a bilingual speaker with fluent aphasia.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2015). Variation and changes in code-switching in multilingual aphasia.
 • Eiesland, Eli Anne & Lind, Marianne (2014). Interpretation of novel noun compounds by aphasic and non-aphasic speakers.
 • Knoph, Monica I. Norvik; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2014). The impact of Semantic Feature Analysis on verb production in a multilingual speaker with aphasia.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2014). Norwegian words: A lexical database for researchers and clinicians.
 • Røste, Ingvild & Lind, Marianne (2013). Flerspråklighet i fokus (referat). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(3), s 28- 31
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2012). Name relatedness and imageability.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Hansen, Pernille (2012). Collecting AoA data for Norwegian: An alternative method.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Moen, Inger & Dalby, Ingeborg (2012). Processing of inflected verb forms in Norwegian speakers with aphasia and Alzheimer's disease.
 • Dalby, Ingeborg; Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2011). Processing of inflected verb forms in aphasia and Alzheimer's disease.
 • Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2011). Collecting imageability ratings for Norwegian nouns, verbs and adjectives.
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Generalisation of treatment outcome from CILT to connected speech: What can we learn from noun and verb production?.
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2011). Generalization of treatment outcome from constraint induced language therapy to connected speech: What can we learn from noun and verb production?.
 • Lind, Marianne (2011). ”Fortell meg hva som skjer på dette bildet” Hvordan kan vi bruke lydopptak av sammenhengende språkproduksjon hos afasirammede i logopedisk arbeid?.
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2011). Hva skjer hos logopeden? Ny bok om afasi og logopedi på norsk. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  22(1), s 8- 9
 • Eiesland, Eli-Anne & Lind, Marianne (2010). Compound nouns in oral text production by aphasic and non-aphasic speakers of Norwegian.
 • Kirmess, Melanie & Lind, Marianne (2010). The relevance of oral text production for measuring treatment outcome in aphasia:Case study results from CILT.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija & Lind, Marianne (2010). The role of aphasic language in oral text production: a cross-linguistic approach.
 • Lind, Marianne (2010). Afasi og språk. Afasiposten.  ISSN 0803-2467.  (4), s 11- 13
 • Lind, Marianne (2010). Afasi og språk.
 • Lind, Marianne (2010). Norsk fagbok om talevansker hos barn med leppe-kjeve-ganespalte. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  56, s 56- 57
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Forfatterpresentasjoner, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Forfatterpresentasjoner.  s 7 - 10
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Forord, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Forord.  s 5 - 6
 • Lind, Marianne; Haaland-Johansen, Line; Knoph, Monica I. K. & Qvenild, Eli (2010). Hva handler boka om?, I:  Afasi - et praksisrettet perspektiv.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-594-3.  Innledning.  s 19 - 21
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Oral language: what is normal?.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2010). Verbs in oral text production by aphasic and non-aphasic speakers of Norwegian.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Oral language production: what is normal?.
 • Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2009). Verb i muntlig tekstproduksjon hos afasirammede og normalspråklige.
 • Sønsterud, Hilda & Lind, Marianne (2009). Co-construction of turns at talk: active listening or disruption?.
 • Korpijaakko-Huuhka, Anna-Maija; Lind, Marianne; Kristoffersen, Kristian Emil; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2008). Oral discourse production by fluent aphasic and non-aphasic monolingual speakers of Finnish and Norwegian.
 • Kristoffersen, Kristian Emil; Lind, Marianne & Runde, Ålov Synnøve (2008). Han skal til byen vs Han skal dra til byen – ein kognitivgrammatisk analyse.
 • Lind, Marianne (2008). Fortell meg hva som skjer på dette bildet. Hva kan lydopptak av muntlig tekstproduksjon fortelle oss?.
 • Corneliussen, Margit; Haaland-Johansen, Line & Lind, Marianne (2007). Improved fluency in apraxia of speech: a therapy study.
 • Lind, Marianne (2007). Kartlegging av afasirammedes språk- og kommunikasjonsvansker: Verb- og setningstesten (VOST).
 • Lind, Marianne (2007). Verbal morphology in Norwegian aphasic speakers: the past tense test.
 • Lind, Marianne; Moen, Inger & Simonsen, Hanne Gram (2007). Syntaktiske og leksikalske konstruksjoner hos afasirammede med flytende talepreg.
 • Qvenild, Eli; Corneliussen, Margit & Lind, Marianne (2007). Prosjektet "Samtalepartnere for personer med afasi" - et samarbeidsprosjekt mellom Afasiforbundet i Norge, Norges Røde Kors Besøkstjeneste og Bredtvet kompetansesenter. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  (1), s 22- 24
 • Sønsterud, Hilda; Mørk, Merethe & Lind, Marianne (2007). Improvement of fluency and listening skills in teenagers with advanced stuttering.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 5. nov. 2014 19:15 - Sist endret 9. mars 2018 16:34