Toril Opsahl

Førsteamanuensis - Nordisk språk
Bilde av Toril Opsahl
English version of this page
Telefon +47 22858219
Rom HW 444
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • 2020-: Leiar av NorPol-prosjektet (NFR/FRIPRO)
 • 2019-2020: Temaleiar for tema 3, Fleirspråklegheit, ideologiar og språkpolitikk ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit
 • 2017-: Medlem av kjernegruppa ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit
 • 2015 (august) - 2017 (juli): Forskingsleiar ved ILN
 • 2014-: Førsteamanuensis i Nordisk språk, inkl. Norsk som andrespråk ved ILN
 • Ph.d., UiO 2010 med ei avhandling om språkutvikling i multietniske ungdomsmiljø i Oslo
 • 2012-2014: Førsteamanuensis II ved Forskingssenter for skriftkultur, Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur, Høgskulen i Volda
 • 2009-2014: Redaktør i Norsk Ordbok
 • 2006-2009: Doktorgradsstipendiat i prosjektet Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø (Upus)
 • 2002-2006: Lektor i vgs. og vaksenopplæring

Undervisning

Faglege interesser

 • språkleg variasjon og endring, fleirspråklegheit, fleirspråkleg utdanning, språkhaldningar, samtale, ungdomsspråk, diskursmarkørar, grammatikk og pragmatikk

Anna

Emneord: Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet
Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 13. okt. 2021 11:54

Prosjekter