Toril Opsahl

Førsteamanuensis - Nordisk språk
Bilde av Toril Opsahl
English version of this page
Telefon +47 22858219
Rom HW 444
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 Oslo

Bakgrunn

 • 2020-: Leiar av NorPol-prosjektet (NFR/FRIPRO)
 • 2019-2020: Temaleiar for tema 3, Fleirspråklegheit, ideologiar og språkpolitikk ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit
 • 2017-: Medlem av kjernegruppa ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit
 • 2015 (august) - 2017 (juli): Forskingsleiar ved ILN
 • 2014-: Førsteamanuensis i Nordisk språk, inkl. Norsk som andrespråk ved ILN
 • Ph.d., UiO 2010 med ei avhandling om språkutvikling i multietniske ungdomsmiljø i Oslo
 • 2012-2014: Førsteamanuensis II ved Forskingssenter for skriftkultur, Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur, Høgskulen i Volda
 • 2009-2014: Redaktør i Norsk Ordbok
 • 2006-2009: Doktorgradsstipendiat i prosjektet Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø (Upus)
 • 2002-2006: Lektor i vgs. og vaksenopplæring

Undervisning

Faglege interesser

 • språkleg variasjon og endring, fleirspråklegheit, fleirspråkleg utdanning, språkhaldningar, samtale, ungdomsspråk, diskursmarkørar, grammatikk og pragmatikk

Anna

Emneord: Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet

Publikasjoner

 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2022). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. s. 51-72.

 • Toril Opsahl: Dead, but Won’t Lie Down? Grammatical Gender among Norwegians. Journal of Germanic Linguistics, 33(1), 2021, s. 122-146.
 • Toril Opsahl: Welcome to the city where dialects aren't pretty? On some developmental processes in urban multiethnic areas in Oslo, Norway, In Thorsten Burkard & Markus Hundt (ed.), Sprachmischung - Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung.  Peter Lang Publishing Group, 2018,  s. 83-98
 • Toril Opsahl: "Ei lita tur" - feminin renessanse?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år.  Novus Forlag, 2017, s. 131-144.
 • Toril Opsahl og Unn Røyneland: Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education 36C, 2016, s. 45-54.

 • Toril Opsahl: ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget, 2016.
 • Toril Opsahl og Finn Aarsæther: Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284. 2015, 30(1-2), s. 121-150.
 • Lena Ekberg, Toril Opsahl og Heike Wiese: Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German, I: Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press, 2015, s. 93-115.
 • Ingvild Nistov og Toril Opsahl: The social side of syntax in multilingual Oslo, I: Tor Anders Åfarli & Brit Kirsten Mæhlum (ed.),  The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company, 2014, s. 91-116.
 • Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget, 2013.
 • Ingrid Kristine Hasund, Toril Opsahl og Jan Svennevig: By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives, I: Isabelle Buchstaller & Ingrid van Alphen (ed.), Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. John Benjamins Publishing Company, 2012, s. 37-67.
 • Toril Opsahl: sak - sakøyre, sanitær - sanmarinsk, sans - satyrspel, sint - sirål, sjølvofrande - sjølvåtgåing, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget, 2011.
 • Endre Brunstad, Unn Røyneland og Toril Opsahl: Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway, In Marina Terkourafi (ed.), Languages of Global Hip Hop. Continuum, 2010, s. 223-255.
 • Toril Opsahl: "Egentlig alle kan bidra!" - en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. Ph.d.-avhandling. Universitetet i Oslo, 2009.
 • Toril Opsahl: Wolla I swear this is typical for the conversational style of adolescents in multiethnic areas in Oslo. I Nordic Journal of Linguistics (Special issue: Sociolinguistics) Volum 32 (2), 2009, s. 221-244.
 • Toril Opsahl og Jan Svennevig: "'Må ha det. Bare ha det.' Bare som pragmatisk partikkel i samtale." I Norsk Lingvistisk Tidsskrift 25-1, 2007, s. 29-55
 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2021). «E’ hel ei – e’ halv ei» – om realiseringa av ubestemt hokjønnsartikkel i Oslo. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. 2021(2), s. 167–195. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mesthrie, Rajend; Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2021). Contesting Stereotypes: Language, Body, and Belonging - Northern and Southern perspectives. I Blackwood, Robert & Røyneland, Unn (Red.), Spaces of Multilingualism. Routledge. ISSN 9781003125839. s. 51–72. doi: 10.4324/9781003125839. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2021). Invisible Presence?: Polish in Norwegian Public Space. I Blackwood, Robert & Dunlevy, Deirdre A. (Red.), Multilingualism in Public Spaces: Empowering and Transforming Communities. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350186590. s. 111–136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2021). Dead, but Won’t Lie Down? Grammatical Gender among Norwegians . Journal Of Germanic Linguistics. ISSN 1470-5427. 33(1), s. 122–146. doi: 10.1017/S1470542720000070. Fulltekst i vitenarkiv
 • Golden, Anne; Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2020). “One, two, many = one too many?” Conceptualizations of mother tongue. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. 11(2), s. 135–157. doi: 10.5617/osla.8494. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2018). Welcome to the city where dialects aren't pretty? On some developmental processes in urban multiethnic areas in Oslo, Norway. I Burkard, Thorsten & Hundt, Markus (Red.), Sprachmischung - Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-3-631-74389-8. s. 83–98. doi: 10.3726/b13265.
 • Opsahl, Toril (2017). -'Vel' er vel vel, vel? -Vel, vel. I Kjelsvik, Bjørghild; Ore, Christian-Emil Smith; Vikør, Lars Sigurdsson; Wetås, Åse & Worren, Dagfinn (Red.), Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-889-0. s. 213–228. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2017). "Ei lita tur" - feminin renessanse? I Karlsen, Knut E.; Rødningen, Dagfinn & Tangen, Håvard (Red.), I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år. Novus Forlag. ISSN 9788270998753. s. 131–144.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education. ISSN 0898-5898. 36, s. 45–54. doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2016). ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme. I Grønvik, Oddrun; Gundersen, Helge; Vikør, Lars Sigurdsson & Worren, Dagfinn (Red.), Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12. Det Norske Samlaget. ISSN 978-82-521-8698-7.
 • Opsahl, Toril & Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. [31](1/2), s. 121–150. Fulltekst i vitenarkiv
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? : urbane ungdomsvarieteter i framtidige ordboksressurser. LexicoNordica. ISSN 0805-2735. 22, s. 131–149. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ekberg, Lena; Opsahl, Toril & Wiese, Heike (2015). Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German. I Nortier, Jacomine & Svendsen, Bente Ailin (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. ISSN 9781107016989. s. 93–116. doi: 10.1017/cbo9781139061896.007.
 • Freywald, Ulrike; Cornips, Leonie; Ganuza, Natalia; Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2015). Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch. I Nortier, Jacomine & Svendsen, Bente Ailin (Red.), Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces. Cambridge University Press. ISSN 9781107016989. s. 73–92. doi: 10.1017/cbo9781139061896.006.
 • Opsahl, Toril (2014). Kvinnemål, altså. I Almenningen, Olaf; Grønvik, Oddrun; Karlsen, Helene Urdland; Tandberg, Andreas; Vikør, Lars Sigurdsson & Wetås, Åse (Red.), Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-792-3. s. 59–62.
 • Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2014). The social side of syntax in multilingual Oslo. I Åfarli, Tor Anders & Mæhlum, Brit Kirsten (Red.), The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027259196. s. 91–116. doi: 10.1075/slcs.154.05nis.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 30. mai 2022 14:06

Prosjekter