Toril Opsahl

Førsteamanuensis - Nordisk språk
Bilde av Toril Opsahl
English version of this page
Telefon +47-22858219
Rom HW 444
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus Niels Henrik Abels vei 36 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0317 OSLO

Bakgrunn

 • 2017-: Medlem av kjernegruppa ved MultiLing, senter for fleirspråklegheit
 • 2015 (august) - 2017 (juli): Forskingsleiar ved ILN
 • 2014-: Førsteamanuensis i Nordisk språk, inkl. Norsk som andrespråk ved ILN
 • Ph.d., UiO 2010 med ei avhandling om språkutvikling i multietniske ungdomsmiljø i Oslo
 • 2012-2014: Førsteamanuensis II ved Forskingssenter for skriftkultur, Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur, Høgskulen i Volda
 • 2009-2014: Redaktør i Norsk Ordbok
 • 2006-2009: Doktorgradsstipendiat i prosjektet Utviklingsprosessar i urbane språkmiljø (Upus)
 • 2002-2006: Lektor i vgs. og vaksenopplæring

Undervisning

Faglege interesser

 • språkleg variasjon og endring, fleirspråklegheit, fleirspråkleg utdanning, språkhaldningar, samtale, ungdomsspråk, diskursmarkørar, grammatikk og pragmatikk

Anna

Emneord: Språkvitenskap, Samtaleforskning, Sosiolingvistikk, Leksikografi, Norsk språk, Norsk som andrespråk, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet

Publikasjoner

 • Toril Opsahl: "Ei lita tur" - feminin renessanse?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag, 2017, s. 131-144.
 • Toril Opsahl og Unn Røyneland: Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education 36C, 2016, s. 45-54.
 • Toril Opsahl: ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme, I:  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget, 2016.
 • Toril Opsahl og Finn Aarsæther: Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284. 2015, 30(1-2), s. 121-150.
 • Lena Ekberg, Toril Opsahl og Heike Wiese: Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German, I: Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press, 2015, s. 93-115.
 • Ingvild Nistov og Toril Opsahl: The social side of syntax in multilingual Oslo, I: Tor Anders Åfarli & Brit Kirsten Mæhlum (ed.),  The Sociolinguistics of Grammar. John Benjamins Publishing Company, 2014, s. 91-116.
 • Stian Hårstad og Toril Opsahl: Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget, 2013.
 • Ingrid Kristine Hasund, Toril Opsahl og Jan Svennevig: By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives, I: Isabelle Buchstaller & Ingrid van Alphen (ed.), Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives. John Benjamins Publishing Company, 2012, s. 37-67.
 • Toril Opsahl: sak - sakøyre, sanitær - sanmarinsk, sans - satyrspel, sint - sirål, sjølvofrande - sjølvåtgåing, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget, 2011.
 • Endre Brunstad, Unn Røyneland og Toril Opsahl: Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway, In Marina Terkourafi (ed.), Languages of Global Hip Hop. Continuum, 2010, s. 223-255.
 • Toril Opsahl: "Egentlig alle kan bidra!" - en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. Ph.d.-avhandling. Universitetet i Oslo, 2009.
 • Toril Opsahl: Wolla I swear this is typical for the conversational style of adolescents in multiethnic areas in Oslo. I Nordic Journal of Linguistics (Special issue: Sociolinguistics) Volum 32 (2), 2009, s. 221-244.
 • Toril Opsahl og Jan Svennevig: "'Må ha det. Bare ha det.' Bare som pragmatisk partikkel i samtale." I Norsk Lingvistisk Tidsskrift 25-1, 2007, s. 29-55
 • Opsahl, Toril (2018). Welcome to the city where dialects aren't pretty? On some developmental processes in urban multiethnic areas in Oslo, Norway, In Thorsten Burkard & Markus Hundt (ed.),  Sprachmischung - Mischsprachen. Vom Nutzen und Nachteil gegenseitiger Sprachbeeinflussung.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-3-631-74389-8.  kapittel.  s 83 - 98
 • Opsahl, Toril (2017). "Ei lita tur" - feminin renessanse?, I: Knut E. Karlsen; Dagfinn Rødningen & Håvard Tangen (red.),  I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almennningen 70 år.  Novus Forlag.  ISBN 9788270998753.  Kapittel.  s 131 - 144
 • Opsahl, Toril (2017). -'Vel' er vel vel, vel? -Vel, vel, I: Bjørghild Kjelsvik; Christian-Emil Smith Ore; Lars Sigurdsson Vikør; Åse Wetås & Dagfinn Worren (red.),  Målreising og morsmålsdokumentasjon. Heidersskrift til Oddrun Grønvik ved 70-årsleitet.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-889-0.  Kapittel.  s 213 - 228
 • Opsahl, Toril (2016). ulk - ullvær, veksla - velbøtt, vokk - vokut, æva - ævordøme, I: Oddrun Grønvik; Helge Gundersen; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 12.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8698-7.  Frå ulk - ullvær til æva - ævordøme.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2016). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. Linguistics and Education.  ISSN 0898-5898.  36, s 45- 54 . doi: 10.1016/j.linged.2016.06.003 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ekberg, Lena; Opsahl, Toril & Wiese, Heike (2015). Functional Gains: A Crosslinguistic Case Study on Three Particles in Swedish, Norwegian and German, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  5.  s 93 - 116
 • Freywald, Ulrike; Cornips, Leonie; Ganuza, Natalia; Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2015). Beyond Verb Second – A Matter of Novel Information Structural Effects? Evidence from Norwegian, Swedish, German and Dutch, In Jacomine Nortier & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Language, Youth and Identity in the 21st Century. Linguistic Practices across Urban Spaces.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107016989.  4.  s 73 - 92
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? : urbane ungdomsvarieteter i framtidige ordboksressurser. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  22, s 131- 149
 • Opsahl, Toril & Aarsæther, Finn (2015). Interaksjonelle tilnærminger i andrespråksforskninga. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  [31](1/2), s 121- 150 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nistov, Ingvild & Opsahl, Toril (2014). The social side of syntax in multilingual Oslo, In Tor Anders Åfarli & Brit Kirsten Mæhlum (ed.),  The Sociolinguistics of Grammar.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027259196.  Kapittel.  s 91 - 116
 • Opsahl, Toril (2014). Kvinnemål, altså, I: Olaf Almenningen; Oddrun Grønvik; Helene Urdland Karlsen; Andreas Tandberg; Lars Sigurdsson Vikør & Åse Wetås (red.),  Frå A til Å. Veneskrift til Dagfinn Worren på 70-årsdagen 28. desember 2014.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-792-3.  K.  s 59 - 62
 • Opsahl, Toril (2013). Austlandsk (gjen)reising og ny norsk (sic), I: Jens Johan Hyvik & Stephen Walton (red.),  'Der var ruskut å leggja utpå'. Ti år med mastergraden i nynorsk skriftkultur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-716-9.  Artikkel.  s 207 - 228 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Opsahl, Toril (2013). suv - suvløyde, svig - svimut, tesa - teutonsk, trett - treås, trom - trovegg, trylla - træding, tykk - tykt, tæ - tæving, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 11.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8363-4.  Frå suv - suvløyde til tæ - tæving.
 • Hasund, Ingrid Kristine; Opsahl, Toril & Svennevig, Jan (2012). By three means - The pragmatic functions of three Norwegian quotatives, In Isabelle Buchstaller & Ingrid van Alphen (ed.),  Quotatives. Cross-linguistic and cross-disciplinary perspectives.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 978-90-272-3905-1.  Part I, Ch. 2.  s 37 - 68
 • Opsahl, Toril (2012). Sosial syntaks? - Grammatiske variabler i sosiolingvistisk belysning, med utgangspunkt i Oslo, I: Unn Røyneland & Hans-Olav Enger (red.),  Fra holtijaR til holting. Språkhistoriske og språksosiologiske artikler til Arne Torp på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-704-6.  Kapittel.  s 273 - 290
 • Opsahl, Toril (2012). skry - skryvle, skytje - skyøygd, sleng - slengørd, splatterfilm - splåge, spor - spraya, strabaleg - strana, strå - stråvekt, I: Oddrun Grønvik; Lars Sigurdsson Vikør & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-8168-5.  Alfabetbolkar som over.
 • Opsahl, Toril & Svennevig, Jan (2012). - Og vi bare sånn "grattis"! Sitatmarkørene bare og sånn i talespråk, I: Hans-Olav Enger; Jan Terje Faarlund & Kjell Ivar Vannebo (red.),  Grammatikk, bruk og norm. Festskrift til Svein Lie på 70-årsdagen, 15. april 2012.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-681-0.  kapittel 12.  s 219 - 236
 • Opsahl, Toril (2011). Svar til opponentene. (Trykt versjon av Ph.d.-disputas ved UiO 12. februar 2010.). Norsk lingvistisk tidsskrift.  ISSN 0800-3076.  2, s 337- 347
 • Opsahl, Toril (2011). sak-sakøyre sanitær-sanmarinsk sans-satyrspel sint-sirål sjølvofrande-sjølvåtgåing, I: Lars Sigurdsson Vikør; Oddrun Grønvik & Dagfinn Worren (red.),  Norsk Ordbok. Ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 9.  Det Norske Samlaget.  ISBN 978-82-521-7858-6.  Alfabetbolkar som over.
 • Brunstad, Endre; Røyneland, Unn & Opsahl, Toril (2010). Hip Hop, Ethnicity and Linguistic Practice in Rural and Urban Norway, In Marina Terkourafi (ed.),  Languages of Global Hip Hop.  Continuum.  ISBN 9780826431608.  8.  s 223 - 255
 • Opsahl, Toril & Nistov, Ingvild (2010). On Some Structural Aspects of Norwegian Spoken among Adolescents in Multilingual Settings in Oslo, In Pia Quist & Bente Ailin Svendsen (ed.),  Multilingual urban Scandinavia : new linguistic practices.  Multilingual Matters.  ISBN 978-1-84769-313-6.  Ch. 6.  s 49 - 63
 • Opsahl, Toril (2009). Wolla I swear this is typical for the conversational style of adolescents in multiethnic areas in Oslo. Nordic Journal of Linguistics.  ISSN 0332-5865.  32(2), s 221- 244 . doi: 10.1017/S0332586509990059

Se alle arbeider i Cristin

 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2013). Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1237-8.  200 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Golden, Anne; Opsahl, Toril; Tonne, Ingebjørg; van der Walt, Christa & Xeketwana, Simthembile (2019). Panel 5: Multilingualism: Learning, Globalization, Social Justice – Focus on Education and Research.
 • Opsahl, Toril (2019). Genus i norsk i nåtid og framtid.
 • Opsahl, Toril (2019). Å setje pris på språk. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  2019(2)
 • Alstad, Gunhild Tomter; Opsahl, Toril & Gujord, Ann-Kristin Helland (2018). Forord. NOA. Norsk som andrespråk.  ISSN 0801-3284.  s 3- 9
 • Opsahl, Toril (2018). NAOB - velskapt fra halsen og ned. LexicoNordica.  ISSN 0805-2735.  25, s 293- 311
 • Opsahl, Toril (2018). Nord er nord og sør er sør, men inni er vi like? Grammatisk variasjon i sosiolingvistisk perspektiv..
 • Opsahl, Toril (2018). Om Multiling og flerspråklighet. Foredrag for skoleelever..
 • Opsahl, Toril (2018). Presentation/review at the workshop Multilingualism in the Public Space.
 • Opsahl, Toril (2018, 01. januar). Svarer jevnlig på lytterspørsmål om språk. [Radio].  NRK - "Språkteigen".
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2018). Language attitudes and social mobility as seen from education contexts.
 • Røyneland, Unn & Opsahl, Toril (2018). Language and Social Mobility: attitudes and practices among new speakers in educational contexts in Norway.
 • Opsahl, Toril (2017). Dead, but won't lie down? Grammatical gender among Young Norwegians.
 • Opsahl, Toril (2017). "Dialekt" i Allkunne: Nynorsk digitalt oppslagsverk.
 • Opsahl, Toril (2017). Multiethnolect - A Style for All Seasons?.
 • Opsahl, Toril (2017). Språk og identitet (panelsamtale med Maria Alnæs og Kristin Fridtun).
 • Opsahl, Toril (2017). Språk, språkere, språkest!.
 • Opsahl, Toril (2017, 01. januar). Svarer på lytterspørsmål med jevne mellomrom gjennom hele året.. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2017). Velg språk (eller vær sjylling)!.
 • Opsahl, Toril & Tonne, Ingebjørg (2017). Møte med språklig variasjon.
 • Opsahl, Toril (2016). Opposisjonsinnlegg (andreopponent) ved Rikke van Ommerens disputas: Den flerstemmige språkbrukeren. En sosiolingvistisk studie av norske bidialektale..
 • Opsahl, Toril (2016, 12. juni). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 29. mai). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 22. mai). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 03. april). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 01. mai). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 13. mars). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 28. februar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 07. februar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 02. januar). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 24. juli). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 17. juli). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2016, 21. februar). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Sørbø, Tommy (2016, 09. juli). Språkserie, del 2: Ungdomsspråk. [Radio].  Verdibørsen, NRK P2.
 • Ims, Ingunn Indrebø & Opsahl, Toril (2015). Multietnolektiske stiler i et livsløpsperspektiv.
 • Opsahl, Toril (2015). Kan ord i bruk bli ord i bok? Leksikografen møter multietnolektiske samtalestiler.
 • Opsahl, Toril (2015, 20. januar). Multietnolekt (kortintervju i anledning ny roman av Maria Navarro Skaranger).  Dagsavisen.
 • Opsahl, Toril (2015, 13. desember). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 11. oktober). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 23. august). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 19. juli). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 21. juni). Svar på lytterspørsmål. [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015, 25. oktober). Svar på lytterspørsmål (spesialprogram). [Radio].  NRK Språkteigen.
 • Opsahl, Toril (2015). "Welcome to the city where the dialects aren't pretty? On some developmental processes in multiethnic urban areas in Norway.
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Reality rhymes – recognition of rap in multicultural Norway. (Contribution to the panel "Hip Hop Pedagogies").
 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn (2015). Rytmisk reforhandling. Om relasjonen mellom hiphop og språkmangfald i norskfaget..
 • Opsahl, Toril (2014). Du vet, egentlig hun er sånn: «hva skjer med at språket endrer seg?».
 • Opsahl, Toril (2014). "Hva skjer med språket når en hel masse kulturer blir splætta til en greie, liksom?".
 • Opsahl, Toril (2014). Mangfaldig norsk? Talemålsutvikling i storbyen.
 • Opsahl, Toril & Kluge, Lars (2013, 23. august). Her er den nye norsken.  A-magasinet.
 • Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2012). "Boorish, broad, ugly, and normal; Young people's views on linguistic variation and development in Norway".
 • Wetås, Åse & Opsahl, Toril (2012). Nytt frå Norsk Ordbok 2014 - skotårsforedrag i Aasen-tunet i Ørsta.
 • Berg-Olsen, Sturla & Opsahl, Toril (2011). Norsk Ordbok – no på nett.
 • Opsahl, Toril (2011). Kommentar til (ungdoms-)språk i tv-programmet Kongsvik ungdomsskole.
 • Opsahl, Toril (2011). Multietnisk ungdomsspråk i Oslo - mer enn "sjpa kæbe". Norsklæreren.  ISSN 0332-7264.  (3), s 26- 31
 • Opsahl, Toril (2011). Multietnisk ungdomsspråk i Oslo - mer enn sjpa kæbe?.
 • Opsahl, Toril (2011). Om multietnisk ungdomsspråk i Oslo.
 • Opsahl, Toril (2011). Om slang og multietnisk ungdomsspråk.
 • Aarsæther, Finn; Nistov, Ingvild; Opsahl, Toril; Røyneland, Unn & Svendsen, Bente Ailin (2010). Language practices among adolescents in multilingual Oslo.
 • Opsahl, Toril (2010). Book Review: Anna-Brita Stenström & Annette Myre Jørgensen (eds.), Youngspeak in a multilingual perspective. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation.  ISSN 0167-8507.  2, s 229- 233
 • Opsahl, Toril (2010). "Egentlig alle kan bidra" (kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Opsahl, Toril (2010). "Fremtidens forbrytelser" - om språkutvikling i urbane miljøer.
 • Opsahl, Toril (2010). Nyere språkutvikling hos ungdom i Oslo.
 • Opsahl, Toril (2010). Youngspeak in a multilingual perspective. Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation.  ISSN 0167-8507.  29(2), s 229- 233
 • Opsahl, Toril & Andresen, Kari (2010, 05. februar). Verb på vandring. [Internett].  forskning.no.
 • Opsahl, Toril & Halvorsen, Nils Johan (2010, 22. februar). Multietnisk ungdomsspråk i Oslo. [Radio].  NRK Østlandssendingen, Lang lunsj.
 • Opsahl, Toril & Kraft, Kirsti (2010, 04. mars). Multietnisk ungdomsspråk i Oslo. [Radio].  NRK P2 - "Sånn er livet".
 • Opsahl, Toril & Lillealtern, Randi (2010, 12. desember). Om sitatmarkører. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Lillealtern, Randi (2010, 31. oktober). "sånn" sine funksjoner. [Radio].  NRK, Språkteigen.
 • Opsahl, Toril & Trulsen, Ola Nymo (2010, 21. juli). Om ord i NO 2014: "sakalav". [Radio].  Verdt å vite, NRK P2.
 • Opsahl, Toril & Trulsen, Ola Nymo (2010, 20. juli). Om ord i NO 2014: "satellitt". [Radio].  Verdt å vite, NRK P2.
 • Opsahl, Toril & Trulsen, Ola Nymo (2010, 25. juni). Om ord i NO 2014: "siri". [Radio].  Verdt å vite, NRK P2.
 • Opsahl, Toril & Ulstrup, Tora (2010, 26. februar). Doktoren svarer.  Morgenbladet.
 • Svendsen, Bente Ailin & Opsahl, Toril (2010). Wallah, I swear this paper is on stylisation! Stylisation as expression of young people's apprehension of social stratification in multilingual Oslo.
 • Opsahl, Toril (2009). "Egentlig alle kan bidra!" - en samling sosiolingvistiske studier av strukturelle trekk ved norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo. Vis sammendrag
 • Opsahl, Toril (2009). Fra "flust med køl" til "wolla, flus" - om noen språklige utviklingstendenser i oslogryta.
 • Opsahl, Toril (2009). Norwegian Hood? Upus-research on structural features associated with Norwegian spoken among youth in multiethnic Oslo – a brief overview.
 • Opsahl, Toril (2009). Om norsk i multietniske ungdomsmiljøer i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2010 13:29 - Sist endret 17. okt. 2018 14:22

Prosjekter