English version of this page

Postdoktorer

Personer 1 - 9 av 9
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kellie Goncalves Goncalves, Kellie +47 22856094 kellie.goncalves@iln.uio.no Sosiolingvistikk, Globalisering, Mobilitet, Samfunnsgeografi, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Interkulturell kommunikasjon, ELF, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser, Tjenestearbeid, Opplevelsesturisme, Semiotiske landskap, Språkpolitikk, Identitet
Bilde av Pernille Hansen Hansen, Pernille +47 22844294 +4799774337 99774337 pernille.hansen@iln.uio.no Språkvitenskap, Lingvistikk, Psykolingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk
Bilde av Anne Marie Landmark Landmark, Anne Marie Postdoktor +47 22856113 +47-41259131 a.m.landmark@iln.uio.no Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet
Bilde av Kristin Vold Lexander Lexander, Kristin Vold Postdoktor +47 22844326 +47-93224317 k.v.lexander@iln.uio.no Flerspråklighet, digital kommunikasjon, tekstmeldinger, literacy practices, identitet, språkpolitikk, flerspråklige familier, wolof, Senegal, Kodeveksling
Bilde av Liquan Liu Liu, Liquan Postdoktor +47 22854298 liquan.liu@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av David Albert Natvig Natvig, David Albert Postdoktor d.a.natvig@iln.uio.no Amerikanorsk og nedarvingslingvistikk, Språkkontakt, Fonologi, Fonetikk, Sosiolingvistikk, Flerspråklighet
Bilde av Yesim Sevinc Sevinc, Yesim Postdoktor yesim.sevinc@iln.uio.no
Bilde av Olga Solovova Solovova, Olga Postdoktor +47 22844292 olga.solovova@iln.uio.no Flerspråklighet
Bilde av Pawel Urbanik Urbanik, Pawel Postdoktor +47-22844295 p.k.urbanik@iln.uio.no Grammatikk, Pragmatikk, Lingvistikk, Samtaleanalyse, Rettslingvistikk, Polsk, Norsk, Flerspråklighet