Anne Marie Landmark

Bilde av Anne Marie Landmark
English version of this page
Telefon +47 22856113
Mobiltelefon +47-41259131
Rom 442
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg forsker på kommunikasjon og språklig samhandling i autentiske samtaler i hverdags- og arbeidsliv. Jeg er særlig interessert i samtaler mellom pasienter og leger, blant annet hvordan pasienter medvirker i beslutninger, hvordan ulike morsmål påvirker kommunikasjon, medvirkning og forståelse, og hvordan gester og kroppsspråk anvendes i slike samtaler. I et pågående prosjekt, undersøker vi hvordan språk og kommunikasjon påvirkes hos flerspråklige eldre med demens.    

Bakgrunn

Jeg er utdannet lektor, med master i nordisk språkvitenskap, fra Universitetet i Oslo og Københavns Universitet fra 2009. I 2016 fullførte jeg PhD-graden ved Medisinsk fakultet og Akershus Universitetssykehus, UiO, med en avhandling om pasientmedvirkning i beslutninger om behandling, basert på videoopptak av autentiske sykehuskonsultasjoner.

Samarbeid

HØKH, Helse-Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Emneord: Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet

Publikasjoner

 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna & Svennevig, Jan (2021). Couples living with dementia managing conflicting knowledge claims. Discourse Studies.  ISSN 1461-4456.
 • Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2019.1600170 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan & Landmark, Anne Marie (2019). Accounting for forgetfulness in dementia interaction. Linguistics Vanguard.  ISSN 2199-174X.  5(s2), s 1- 12 . doi: 10.1515/lingvan-2018-0021 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Ofstad, Eirik Hugaas & Svennevig, Jan (2017). Eliciting patient preferences in shared decision-making (SDM): Comparing conversation analysis and SDM measurements. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(11), s 2081- 2087 . doi: 10.1016/j.pec.2017.05.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer & Gulbrandsen, Pål (2017). Patient involvement and Language Barriers: Problems of agreement of understanding?. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(6), s 1092- 1102 . doi: 10.1016/j.pec.2016.12.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål (2016). Negotiating treatment preferences: Physicians' formulations of patients' stance. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  149, s 26- 36 . doi: 10.1016/j.socscimed.2015.11.035 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dalby, Anne Marie Landmark; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2015). Whose decision? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment decisions. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 54- 69 . doi: 10.1016/j.pragma.2014.11.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gerwing, Jennifer & Dalby, Anne Marie Landmark (2014). Gestures convey content: An exploration of the semantic functions of physicians' gestures. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  96(3), s 308- 314 . doi: 10.1016/j.pec.2014.07.014
 • Gulbrandsen, Pål; Dalby, Anne Marie Landmark; Ofstad, Eirik Hugaas & Gerwing, Jennifer (2014). Confusion in and about shared decision making in hospital outpatient encounters. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  96(3), s 287- 294 . doi: 10.1016/j.pec.2014.07.012

Se alle arbeider i Cristin

 • Skovholt, Karianne; Landmark, Anne Marie Dalby; Sikveland, Rein Ove & Solem, Marit Skarbø (2021). Samtaleanalyse. En praktisk innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202689711.  252 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for indvandrere - En håndbog. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-57-0.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg för invandrare - En handbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-58-7.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Muistisairaan maahanmuuttajan hoito. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-59-4.  38 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Umönnun innflytjenda með heilabilun- Handbók. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-68-6.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Ingebretsen, Reidun; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for innvandrere - en håndbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-55-6.  36 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2020). Word finding difficulties in testing and conversation: An interdisciplinary approach to the study of multilinguals with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2020). Kommunikasjon når man ikke har et felles språk.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2020). Kommunikation när man inte har ett gemensamt språk.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2020). Combining interactional and psycholinguistic approaches to language use by persons with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Rasmussen, Gitte & Samuelsson, Christina (2020). Personer med demens vil ikke spille bingo, de vil prate. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2020). How persons with dementia may claim epistemic rights and accomplish agency.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2020). Når man leter etter ord.
 • Wray, Alison; Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I.; Landmark, Anne Marie Dalby; Hansen, Pernille & Furunes, Marit Johanne (2020, 20. november). Demens og kommunikasjon på tvers av språk. [Internett].  You Tube.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2019). Bruk ordfinningsvansker!. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna & Svennevig, Jan (2019). Conflicting knowledge claims in couples living with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna & Svennevig, Jan (2019). Managing conflicting knowledge claims in dementia interaction.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2019). Managing knowledge claims in dementia care encounters: A conversation analytic case study.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Communicative competence in multilingual persons with dementia: A linguistic perspective.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan & Vonen, Maria Njølstad (2018). Code-switching in multilinguals with dementia: Individual patterns across speech contexts.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2018). Har pasientene reell medvirkning i valg av behandling? Vi ser på hva forskningen viser om dette.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2018). Managing knowledge claims in dementia care encounters.
 • Hansen, Pernille & Landmark, Anne Marie Dalby (2017). The MultiLing Dementia Project - status and way forward.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Har pasientane reell medverknad i val av behandling? Vi ser på kva forskinga viser om dette.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Reell brukarmedverknad og samval.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Shared decision making. Samvalg - hva er det?.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). The MultiLing Dementia Project.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Collaborative word searches in conversations involving bilingual speakers with dementia.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Dementia and communication problems in a first and second language.
 • Hanger, Mari Rian & Landmark, Anne Marie Dalby (2016, 19. oktober). Legene legger sterke føringer. [Fagblad].  Dagens Medisin.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2016). Conversation analytic insights into Shared Decision-Making: What does ‘best actual practice’ look like? Symposium contribution to «Assessing Shared Decision-Making - Analyzing the Same 32 Encounters Using Six Different Methods».
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2016). Hvordan ser pasientmedvirkning ut i praksis? En videostudie av reelle sykehuskonsultasjoner.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Christensen, Arnfinn (2016, 19. oktober). Legen får ofte det siste ord.  Forskning.no.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2016). Negotiating patient involvement in treatment decision making. A conversation analytic study of Norwegian hospital encounters.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2015). Legens strategier for å sikre forståelse og aksept.
 • Svennevig, Jan & Dalby, Anne Marie Landmark (2014). Negotiating treatment preferences: Physician's formulations of patients' stance.
 • Gulbrandsen, Pål; Dalby, Anne Marie Landmark & Ofstad, Eirik Hugaas (2013). Confusion in and about shared decision making.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål (2013). Whose decision? Negotiating deontic rights in secondary care treatment decisions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. nov. 2016 17:55 - Sist endret 18. mai 2017 11:34

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter