anneland

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg forsker på kommunikasjon og språklig samhandling i autentiske samtaler i hverdags- og arbeidsliv. Jeg er særlig interessert i samtaler mellom pasienter og leger, blant annet hvordan pasienter medvirker i beslutninger, hvordan ulike morsmål påvirker kommunikasjon, medvirkning og forståelse, og hvordan gester og kroppsspråk anvendes i slike samtaler. I et pågående prosjekt, undersøker vi hvordan språk og kommunikasjon påvirkes hos flerspråklige eldre med demens.    

Bakgrunn

Jeg er utdannet lektor, med master i nordisk språkvitenskap, fra Universitetet i Oslo og Københavns Universitet fra 2009. I 2016 fullførte jeg PhD-graden ved Medisinsk fakultet og Akershus Universitetssykehus, UiO, med en avhandling om pasientmedvirkning i beslutninger om behandling, basert på videoopptak av autentiske sykehuskonsultasjoner.

Samarbeid

HØKH, Helse-Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning

Emneord: Språkvitenskap, Norsk som andrespråk, Sosiolingvistikk, Samtaleforskning, Kommunikasjon, Flerspråklighet

Publikasjoner

 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna & Svennevig, Jan (2021). Couples living with dementia managing conflicting knowledge claims. Discourse Studies.  ISSN 1461-4456.
 • Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2019.1600170 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan & Landmark, Anne Marie (2019). Accounting for forgetfulness in dementia interaction. Linguistics Vanguard.  ISSN 2199-174X.  5(s2), s 1- 12 . doi: 10.1515/lingvan-2018-0021 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Ofstad, Eirik Hugaas & Svennevig, Jan (2017). Eliciting patient preferences in shared decision-making (SDM): Comparing conversation analysis and SDM measurements. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(11), s 2081- 2087 . doi: 10.1016/j.pec.2017.05.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan; Gerwing, Jennifer & Gulbrandsen, Pål (2017). Patient involvement and Language Barriers: Problems of agreement of understanding?. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  100(6), s 1092- 1102 . doi: 10.1016/j.pec.2016.12.006 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål (2016). Negotiating treatment preferences: Physicians' formulations of patients' stance. Social Science and Medicine.  ISSN 0277-9536.  149, s 26- 36 . doi: 10.1016/j.socscimed.2015.11.035 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Dalby, Anne Marie Landmark; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2015). Whose decision? Negotiating epistemic and deontic rights in medical treatment decisions. Journal of Pragmatics.  ISSN 0378-2166.  78, s 54- 69 . doi: 10.1016/j.pragma.2014.11.007 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gerwing, Jennifer & Dalby, Anne Marie Landmark (2014). Gestures convey content: An exploration of the semantic functions of physicians' gestures. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  96(3), s 308- 314 . doi: 10.1016/j.pec.2014.07.014
 • Gulbrandsen, Pål; Dalby, Anne Marie Landmark; Ofstad, Eirik Hugaas & Gerwing, Jennifer (2014). Confusion in and about shared decision making in hospital outpatient encounters. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  96(3), s 287- 294 . doi: 10.1016/j.pec.2014.07.012

Se alle arbeider i Cristin

 • Skovholt, Karianne; Landmark, Anne Marie Dalby; Sikveland, Rein Ove & Solem, Marit Skarbø (2021). Samtaleanalyse. En praktisk innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202689711.  252 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for indvandrere - En håndbog. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-57-0.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg för invandrare - En handbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-58-7.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Muistisairaan maahanmuuttajan hoito. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-59-4.  38 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Ingebretsen, Reidun; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Umönnun innflytjenda með heilabilun- Handbók. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-68-6.  36 s.
 • Telenius, Elisabeth Wiken; Krohne, Kariann; Ingebretsen, Reidun; Czapka, Elzbieta; Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Majlesi, Ali Reza; Nielsen, Thomas Rune; Plejert, Charlotta; Svennevig, Jan & Torkpoor, Rozita (2020). Demensomsorg for innvandrere - en håndbok. Nordens velferdssenter.  ISBN 978-91-88213-55-6.  36 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2020). Word finding difficulties in testing and conversation: An interdisciplinary approach to the study of multilinguals with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2020). Kommunikasjon når man ikke har et felles språk.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2020). Kommunikation när man inte har ett gemensamt språk.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2020). Combining interactional and psycholinguistic approaches to language use by persons with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Rasmussen, Gitte & Samuelsson, Christina (2020). Personer med demens vil ikke spille bingo, de vil prate. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2020). How persons with dementia may claim epistemic rights and accomplish agency.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2020). Når man leter etter ord.
 • Wray, Alison; Svennevig, Jan; Simonsen, Hanne Gram; Norvik, Monica I.; Landmark, Anne Marie Dalby; Hansen, Pernille & Furunes, Marit Johanne (2020, 20. november). Demens og kommunikasjon på tvers av språk. [Internett].  You Tube.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2019). Bruk ordfinningsvansker!. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna & Svennevig, Jan (2019). Conflicting knowledge claims in couples living with dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Nilsson, Elin; Ekström, Anna & Svennevig, Jan (2019). Managing conflicting knowledge claims in dementia interaction.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2019). Managing knowledge claims in dementia care encounters: A conversation analytic case study.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Communicative competence in multilingual persons with dementia: A linguistic perspective.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan & Vonen, Maria Njølstad (2018). Code-switching in multilinguals with dementia: Individual patterns across speech contexts.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2018). Har pasientene reell medvirkning i valg av behandling? Vi ser på hva forskningen viser om dette.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Svennevig, Jan (2018). Managing knowledge claims in dementia care encounters.
 • Hansen, Pernille & Landmark, Anne Marie Dalby (2017). The MultiLing Dementia Project - status and way forward.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Har pasientane reell medverknad i val av behandling? Vi ser på kva forskinga viser om dette.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Reell brukarmedverknad og samval.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Shared decision making. Samvalg - hva er det?.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). The MultiLing Dementia Project.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Collaborative word searches in conversations involving bilingual speakers with dementia.
 • Svennevig, Jan; Landmark, Anne Marie Dalby & Lind, Marianne (2017). Dementia and communication problems in a first and second language.
 • Hanger, Mari Rian & Landmark, Anne Marie Dalby (2016, 19. oktober). Legene legger sterke føringer. [Fagblad].  Dagens Medisin.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2016). Conversation analytic insights into Shared Decision-Making: What does ‘best actual practice’ look like? Symposium contribution to «Assessing Shared Decision-Making - Analyzing the Same 32 Encounters Using Six Different Methods».
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2016). Hvordan ser pasientmedvirkning ut i praksis? En videostudie av reelle sykehuskonsultasjoner.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Christensen, Arnfinn (2016, 19. oktober). Legen får ofte det siste ord.  Forskning.no.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Gulbrandsen, Pål & Svennevig, Jan (2016). Negotiating patient involvement in treatment decision making. A conversation analytic study of Norwegian hospital encounters.
 • Landmark, Anne Marie Dalby (2015). Legens strategier for å sikre forståelse og aksept.
 • Svennevig, Jan & Dalby, Anne Marie Landmark (2014). Negotiating treatment preferences: Physician's formulations of patients' stance.
 • Gulbrandsen, Pål; Dalby, Anne Marie Landmark & Ofstad, Eirik Hugaas (2013). Confusion in and about shared decision making.
 • Landmark, Anne Marie Dalby; Svennevig, Jan & Gulbrandsen, Pål (2013). Whose decision? Negotiating deontic rights in secondary care treatment decisions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. nov. 2016 17:55 - Sist endret 18. mai 2017 11:34

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter