Ekaterina Kuzmina

Bilde av Ekaterina Kuzmina
English version of this page
Mobiltelefon +47 228 44291
Rom HW 403
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Under masterstudiet mitt på Statsuniversitetet i Moskva i 2007–2012 begynte jeg å jobbe med slagpasienter med afasi ved Senter for logopedi og nevrorehabilitering i Moskva. Forskningen min var viet til en undersøkelse av skader på verbal og ikke-verbal korttids- og langtidsminneog deres rolle i språkforståelse med flytende og ikke-flytende afasi. Fra 2012 til 2016 skrev jeg doktorgradsavhandlingen min ved Avdeling for logopedi ved Universitetet i Hong Kong, med forskerstipend fra Research Grants Council i Hong Kong. Avhandlingen min fokuserte på kognitive svekkelser og deres rolle i språkskader ved afasi. For å komme til bukt med dette tilpasset, validerte og standardiserte jeg først den russiske versjonene a Birmingham cognitive screen, som ble tilpasset personer etter slag. Så undersøkte jeg kognitive svekkelser og deres rolle i skadet språkforståelse hos personer med flytende og ikke-flytende afasi ved hjelp av deres Rus-BCoS kognitive profiler. Til sist fokuserte jeg på undersøkelsen av verbale og ikke-verbale skader på den kognitive kontrollen og deres rolle i språkforståelse og bildebenevning hos flytende og ikke-flytende afatikere. I løpet av det siste året av doktorgraden jobbet jeg deltid på et nyoppstartet foretak i Hong Kong som jobbet med å utvikle digitale kognitive og emosjonelle screeningsredskap for tenåringer. I 2017 begynte jeg på MultiLing.

Emneord: Afasi, Flerspråklighet, Kognitiv kontroll, Kognitiv screening

Publikasjoner

  1. Kuzmina, E., & Weekes, B.S. (2016). "Role of cognitive control in language deficits in different types of aphasia." Aphasiology. doi:10.1080/02687038.2016.1263383
  2. Kuzmina, E., Humphreys, G.W., Riddoch, M.J., Skvortsov, A.A., & Weekes, B.S. (2017). "Preliminary validation study of the Russian Birmingham Cognitive Screen." Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. doi:10.1080/13803395.2017.1301884
  3. Shendyapina, M., Kuzmina, E., Kazymaev, S., Petrova, A., Demeyere, N., & Weekes, B.S. (in press). "The Russian version of the Oxford Cognitive Screen: validation study on stroke survivors". Neuropsychology.

Se alle arbeider i Cristin

  • Norvik, Monica I.; Goral, Mira; Kuzmina, Ekaterina; Røste, Ingvild & Simonsen, Hanne Gram (2019). Within and between language treatment effects in severe aphasia in multilingual speakers. Frontiers in Neuroscience.  ISSN 1662-4548. . doi: 10.3389/conf.fnhum.2019.01.00089
  • Kuzmina, Ekaterina; Norvik, Monica I.; Goral, Mira & Simonsen, Hanne Gram (2018). Auditory comprehension in bilingual aphasia: what can eye-tracking data tell us?. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  (32), s 117- 118 . doi: 10.1080/02687038.2018.1487924
  • Kuzmina, Ekaterina (2017). The Russian version of the Oxford Cognitive Screen: validation with stroke survivors..
  • Kuzmina, Ekaterina (2017). The computerized version of the Hong Kong Oxford Cognitive Screen for dementia (HK-OCSd): Estimates of concurrent validity and reliability.
  • Kuzmina, Ekaterina & Weekes, Brendan (2017). Cognitive deficits revealed with the Rus-BCoS and their relationships with language comprehension in fluent and nonfluent aphasia..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 09:22 - Sist endret 14. okt. 2019 16:08