Ekaterina Kuzmina

Bilde av Ekaterina Kuzmina
English version of this page
Rom HW 403
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei Henrik Wergelands hus 0313 Oslo
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Under masterstudiet mitt på Statsuniversitetet i Moskva i 2007–2012 begynte jeg å jobbe med slagpasienter med afasi ved Senter for logopedi og nevrorehabilitering i Moskva. Forskningen min var viet til en undersøkelse av skader på verbal og ikke-verbal korttids- og langtidsminneog deres rolle i språkforståelse med flytende og ikke-flytende afasi. Fra 2012 til 2016 skrev jeg doktorgradsavhandlingen min ved Avdeling for logopedi ved Universitetet i Hong Kong, med forskerstipend fra Research Grants Council i Hong Kong. Avhandlingen min fokuserte på kognitive svekkelser og deres rolle i språkskader ved afasi. For å komme til bukt med dette tilpasset, validerte og standardiserte jeg først den russiske versjonene a Birmingham cognitive screen, som ble tilpasset personer etter slag. Så undersøkte jeg kognitive svekkelser og deres rolle i skadet språkforståelse hos personer med flytende og ikke-flytende afasi ved hjelp av deres Rus-BCoS kognitive profiler. Til sist fokuserte jeg på undersøkelsen av verbale og ikke-verbale skader på den kognitive kontrollen og deres rolle i språkforståelse og bildebenevning hos flytende og ikke-flytende afatikere. I løpet av det siste året av doktorgraden jobbet jeg deltid på et nyoppstartet foretak i Hong Kong som jobbet med å utvikle digitale kognitive og emosjonelle screeningsredskap for tenåringer. I 2017 begynte jeg på MultiLing.

Emneord: Afasi, Flerspråklighet, Kognitiv kontroll, Kognitiv screening

Publikasjoner

  1. Kuzmina, E., & Weekes, B.S. (2016). "Role of cognitive control in language deficits in different types of aphasia." Aphasiology. doi:10.1080/02687038.2016.1263383
  2. Kuzmina, E., Humphreys, G.W., Riddoch, M.J., Skvortsov, A.A., & Weekes, B.S. (2017). "Preliminary validation study of the Russian Birmingham Cognitive Screen." Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. doi:10.1080/13803395.2017.1301884
  3. Shendyapina, M., Kuzmina, E., Kazymaev, S., Petrova, A., Demeyere, N., & Weekes, B.S. (in press). "The Russian version of the Oxford Cognitive Screen: validation study on stroke survivors". Neuropsychology.

Se alle arbeider i Cristin

  • Kuzmina, Ekaterina; Norvik, Monica I.; Goral, Mira & Simonsen, Hanne Gram (2018). Auditory comprehension in bilingual aphasia: what can eye-tracking data tell us?. Aphasiology.  ISSN 0268-7038.  (32), s 117- 118 . doi: 10.1080/02687038.2018.1487924
  • Kuzmina, Ekaterina (2017). The Russian version of the Oxford Cognitive Screen: validation with stroke survivors..
  • Kuzmina, Ekaterina (2017). The computerized version of the Hong Kong Oxford Cognitive Screen for dementia (HK-OCSd): Estimates of concurrent validity and reliability.
  • Kuzmina, Ekaterina & Weekes, Brendan (2017). Cognitive deficits revealed with the Rus-BCoS and their relationships with language comprehension in fluent and nonfluent aphasia..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 09:22 - Sist endret 7. aug. 2018 13:38