Kellie Goncalves

Bilde av Kellie Goncalves
English version of this page
Telefon +47 22856094
Rom HW 440
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 Oslo

Prosjekter ved MultiLing

På MultiLing kommer jeg til å jobbe med prosjektet forvaltning av folk og forvaltning av språk: polyspråklige praksiser på "blåsnipp"-arbeidsplasser. Dette prosjektet fokuserer på de nåværende betingelsene ved nasjonal arbeidskraft, språk og innvandringspolitikk, deres påfølgende underliggende ideologier og fremvoksende sosiolingvistiske praksiser, ved å undersøke hvordan asymmetriske maktforhold vedlikeholdes i og gjennom konteksten til "blåsnipp"-arbeidsplasser blant brasilianske arbeidsinnvandrere og deres norske sjefer i Oslo.

Dette tverrfaglige prosjektet kombinerer teorier om globalisering, mobilitet og flerspråklighet med et mål om å skape nye teoretiske fremskritt innenfor feltene sosiolingvistikk og anvendt lingvistikk, med tanke på hvordan migranters mobilitet og type arbeid påvirker hvordan deres polyspråklige praksises ses på, verdsettes og brukes, for å bedre forstå de språklige og samfunnsmessige konsekvensene av global mobilitet.

Forskningsinteresser

Mine primære forskningsinteresser er det tverrfaglige skjæringspunktet mellom sosiolingvistikk, anvendt lingvistikk, samfunnsgeografi og mobilitetsstudier, mer spesifikt innenfor feltene diskurs, globalisering, migrering, flerspråklighet, utdanning og turismeforskning.

Utdanning

 • 2009 PhD i English Linguistics
  University of Bern, Bern, Switzerland
  Tittel: Language and Identity Performance among Intercultural Couples: An Interactional Approach.
 • 2001–2005 MA i English og Applied Linguistics
  University of Bern, Bern, Switzerland
 • 1998–2000 BA i German & Politics
  New York University, NY, USA
 • 1996–1998 Lafayette College, Easton, PA, USA
  (Utgitt av McKelvy Scholar)

Tidligere stillinger i akademia

 • 2015–2017 Marie Heim-Vögtlin Fellow (Swiss National Science Foundation)
  Department of English Language and Literatures
  University of Bern, Bern, Switzerland
 • 2012 SNSF (Swiss National Science Foundation) Visiting Fellow &
  Honorary Visiting Assistant Professor
  The University of Washington, Seattle, WA, USA
  School of Interdisciplinary Arts and Sciences, Bothell
 • 2010–2014 Lecturer & Assistant to Professor Dr. David Britain
 • Department of English Language and Literatures
  University of Bern, Switzerland
 • 2008–2010 Lecturer in Modern English Language
  Department of English Language and Literatures
  The University of Bern, Switzerland

Større samarbeid

 • Language, Inequality & Global Care Work. w. Anne Schluter (Department of English, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China)
 • Place-making in Brooklyn, New York. w. Beatrix Busse (Department of English, Heidelberg University, Germany)
 • Semiotic Landscapes in the Global South and North. w. Amiena Peck (Department of Linguistics, University of the Western Cape, South Africa)
 • Language & Gentrification. w. Jessi Grieser (Department of English, University of Tennessee, Knoxville, USA)
 • Narratives of Parenthood. w. Elizabeth Lanza (Senter for flerspråklighet, Universitetet i Oslo)

Språk

 • Engelsk – morsmål (C2);
 • Tysk – flytende skriftlig og muntlig (C2);
 • Bernesisk – flytende muntlig (C2);
 • Brazilianskportugisisk og kontinentalportugisisk – flytende muntlig for begge varieteter (C1);
 • Spansk – flytende muntlig (B1).
Emneord: Sosiolingvistikk, Globalisering, Mobilitet, Samfunnsgeografi, Diskursanalyse, Flerspråklighet, Interkulturell kommunikasjon, ELF, Flerspråklige arbeidsplasser og blåsnipparbeidsplasser, Tjenestearbeid, Opplevelsesturisme, Semiotiske landskap, Språkpolitikk, Identitet

Publikasjoner

Bøker

2013 Conversations of Intercultural Couples. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter.

Domestics Talk: Language use and social practices in a multilingual workplace. In ‘Language at Work’ series. Bristol: Multilingual Matters. (w. A. Schluter) (kommer)

Labour Policies, Language Use and the ‘New’ Economy - The Case of Adventure Tourism. In Language and Globalization’ series. Palgrave Macmillan. (kommer)

Redigeringsarbeid og spesialnummer

(Red.) Spesialnummer: X-Scapes: New Horizons in Linguistic Landscapes. Linguistic Landscape. (m. C. Thurlow)

(Red.) Spesialnummer: Managing people with language: language policy, planning and practice in multilingual ‘blue-collar’ workplaces: a global perspective. Language Policy. (kommer)

(Red.) Spesialnummer: Language, Inequality and Global Care Work. International Journal of the Sociology of Language. (w. A. Schluter) (kommer)

Artikler

2019 (kommer) “What the fu** is this for a language, this cannot be Deutsch?” language policies, ideologies and practices within a kitchen crew in an Austrian hotel. Special Issue: Managing people with language: language policy, planning and practice in multilingual blue-collar workplaces: a global perspective. Language Policy.

2018 YO! Or OY? – say what? Creative place-making through a metrolingual artifact in Dumbo, Brooklyn. In M. Moriarty and J. Järlehed (Eds.), Special Issue: Creativity and play in the multilingual semiotic landscape. International Journal of Multilingualism.

“Stay and Play”: investigating the Semiotic Landscapes of DUMBO, Brooklyn. I M. Moriarty and J. Järlehed (red.), Special Issue: Creativity and play in the multilingual semiotic landscape. International Journal of Multilingualism. (kommer)

Dishwashers and cleaners: language policies and multilingual practices in an Austrian hotel. Spesialnummer: Managing people with language: language policy, planning and practice in multilingual blue-collar workplaces: a global perspective. Language Policy. (kommer)

Live-in and live-out domestics: a case study of return migrants in Brazil. Spesialnummer: Language, Inequality and Global Care Work. International Journal of the Sociology of Language. (kommer)

2016 “Please do not leave any notes for the cleaning lady, as many do not speak English fluently”: policy, power and language brokering in a multilingual workplace. Language Policy. (w. A. Schluter)

2013 ‘Cooking lunch, that’s Swiss’: Constructing hybrid identities based on sociocultural practices. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication. Spesialnummer: Multilingual communication in binational families: Negotiating languages, identities and everyday tasks. Ss. 527–548.

2012a The semiotic landscapes and the discourses of place within a Portuguese-speaking neighborhood. Interdisciplinary Journal of Portuguese Diaspora Studies. Ss.71–99.

2010 Negotiating Identities and Doing Swiss in Intercultural Couples. I Junod, K. & D. Maillet (red.), Performing the Self. SPELL: Swiss Papers in English Language and Literature 24. Tübigen, Narr. Ss.75–89.

1998 Poems of Travel. The McKelvy Papers. Lafayette College Press: Easton, PA.USA. Ss. 81–105.

Kapitler i bøker

2019 Young Bilingual Adults. I A. De Houwer & L. Ortega (Eds.), The Cambridge Handbook of Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press. S. 59-75.

2019 The Semiotic Paradox of Street Art: Gentrification and the Commodification of Bushwick, Brooklyn. I Peck, A., Williams, Q. and C. Stroud (Red.), Making sense of people, place and linguistic landscapes. London: Bloomsbury. S. 141-160.

2018 The ‘dark side’ of hypermobility within Queenstown, New Zealand. I Bielenia-Grajewska, M. & M. E. Cortés de los Rios (Red.), Innovative Perspectives on Tourism Discourse. Hershey PA, USA: IGI Global. S. 74-90.

(kommer) 2017 “Small town” or “small city”? Place-making activities in Queenstown, New Zealand. In Busse, B. & I. H. Warnke (red.), Place-Making in the Declarative City. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter.

(kommer) 2018 Young Adulthood. I A. De Houwer & L. Ortega (red.), The Cambridge Handbook of Bilingualism. Cambridge: Cambridge University Press. (kommer)

2015 The Pedagogical Implications of ELF in A Domestic Migrant Workplace. I Bowles, H. & A. Cogo (red.), International Perspectives on English as a Lingua Franca. New York: Palgrave Macmillan. Ss. 136–158.

Konferanseartikler

2012b And I’d say “This week, we’re not going to clean the windows”: Direct reported speech within a domestic labor workplace context. Konferanseartikler. GSCP (the Gruppo di Studi sulla Comunicazione Parlata). Internasjonal konferanse, Belo Horizonte, MG, Brasil.

2012c English as a Lingua Franca within a domestic labor context. Conference Proceedings. The 5th International Conference of English as a Lingua Franca. Boğaziçi University, Faculty of Education, Department of Foreign Language Education, Istanbul, Tyrkia.

I media

2013 “Mixed Marriages”: Swissinfo.ch https://www.youtube.com/watch?v=DLRrYmRtWy0

Foredrag og workshoper

2019 Grassroots diffusion of English in a ‘blue-collar’ workplace: the case of a multilingual cleaning company in the USA. Forskningskollokvium organisert av Prof. E. Schneider, University of Regensburg, Tyskland. (anmodet foredrag).

2017 Gentrification and the Appropriation of Space in Brooklyn, New York. Gøteborgs universitet, Gøteborg, Sverige. (anmodet foredrag).

2017 Intercultural Communication and the value of English in a Multilingual Workplace. Salzburg universitet. Salzburg, Austria. (anmodet foredrag).

2017 Multilingual orthographic norm breaking: the case of ‘wildstyle’ graffscapes in Bushwick, New York. Panel: Material encounters and multilingualism (Panelbidrag, organisert av D. Karlander & J. Järlehed). ISB 11 (International Symposium of Bilingualism). University of Limerick, Irland.

2016 Doing Mobile Ethnography within Sociolinguistics. Faculty of Languages and Linguistics, Malaya universitet, Kuala Lumpur, Malaysia. (anmodet foredrag).

2016 “Stay and Play”: investigating the semiotic landscapes of DUMBO, Brooklyn. Panel: Creativity and play in the multilingual/multimodal semiotic landscape. (Panelbidrag, organisert av M. Moriarty & J. Jarlehed). Sociolinguistics Symposium 21, Murcia, Spania.

2013 Theorizing Adventure Tourism: qualitative and quantitative approaches. Queenstown Resort College, Queenstown, New Zealand. (anmodet foredrag).

2013 The Linguistic and Semiotic Landscapes of three Brooklyn neighbourhoods. USRN: The Declarative City: Urban Communication as Place Making. University of Bremen, Germany. (Plenumsforedrag v/ B. Busse).

2013 Linguistic Landscapes. Gjesteforelesning (i D. Britain & A. Kern-Stählers MA-emne) Bern universitet, Sveits. (gjesteforelesning).

2012 Language practices in various social networks: The case of Latino domestics and their English-speaking clients. Panel: Latino social networks in the city. (Panelbidrag, organisert av R. Marquez & L.M. Rojo). Sociolinguistics Symposium 19. Freie Universität Berlin, Tyskland.

2012 Researching socio-cultural practices & communicative strategies in qualitative studies. School of Interdisciplinary Arts and Sciences. University of Washington, Seattle, USA. (anmodet foredrag).

2011 Constructing safe adventures: Landscape and language in Swiss guidebooks and in tourist/host talk. Panel: Tourism, multilingualism and sociolinguistics (Panelbidrag, organisert av M. Heller, A. Jaworski & C. Thurlow). ISB8 (International Symposium of Bilingualism). University of Oslo, Norway.

2010 Negotiating Identities in Intercultural Couples’ Conversations. Sprachenzentrum der Universität & der ETH Zürich, Language Center of the University of Zürich and The Swiss Federal Institute of Technology Zürich, Switzerland. (anmodet foredrag).

2009 Diglossia and the linguistic situation of German-speaking Switzerland. Department of Communication, University of Washington, Seattle, USA. (anmodet foredrag).

 • Goncalves, Kellie & Schluter, Anne (2020). Introduction: Language, inequality and global care work. International Journal of the Sociology of Language.  ISSN 0165-2516.  2020(262), s 1- 15 . doi: 10.1515/ijsl-2019-2067
 • Goncalves, Kellie (2019). ‘What are you doing here, I thought you had a kid now?’ The stigmatisation of working mothers in academia – a critical self-reflective essay on gender, motherhood and the neoliberal academy. Gender and Language.  ISSN 1747-6321.  13(4), s 469- 487 . doi: 10.1558/genl.37573 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Goncalves, Kellie (2019). YO! or OY? - say what? Creative place-making through a metrolingual artifact in the semiotic landscaping of Dumbo, Brooklyn. International Journal of Multilingualism.  ISSN 1479-0718.  16(1), s 42- 58 . doi: 10.1080/14790718.2018.1500259 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Goncalves, Kellie (2018). The “Dark Side” of Hypermobility Within Queenstown, New Zealand, In Magdalena Bielenia-Grajewska & Enriqueta Cortes de los Rios (ed.),  Innovative Perspectives on Tourism Discourse.  IGI Global.  ISBN 1522529306.  Chapter 5.  s 74 - 90
 • Goncalves, Kellie (2018). The Semiotic Paradox of Gentrification: the commodification of place and linguistic fetishization of Bushwick's graffscapes, In Quentin Williams; Christopher John Stroud & Amiena Peck (ed.),  Making Sense of People and Place in Linguistic Landscapes.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350037984.  Chapter 8.  s 141 - 160
 • Goncalves, Kellie (2018). Young Bilingual Adults, In Annick De Houwer & Lourdes Ortega (ed.),  The Cambridge Handbook of Bilingualism.  Cambridge University Press.  ISBN 9781316831922.  Chapter 3.  s 59 - 75
 • Goncalves, Kellie & Schluter, Anne (2017). “Please do not leave any notes for the cleaning lady, as many do not speak English fluently”: policy, power and language brokering in a multilingual workplace. Language Policy.  ISSN 1568-4555.  16, s 241- 265 . doi: 10.1007/s10993-016-9406-2

Se alle arbeider i Cristin

 • Thurlow, Crispin & Goncalves, Kellie (2019). X-SCAPES: New horizons in linguistic landscapes. Linguistic Landscape.  ISSN 2214-9953.  5(1), s 111- 114
 • Goncalves, Kellie (2018). Being a mom isn’t all it’s cracked up to be: the challenges of motherhood in the 21st century..
 • Goncalves, Kellie (2018). Breaking the Silence: Narratives of Parenthood & Childlessness.
 • Goncalves, Kellie (2018). Pitfalls of and opportunities for transdisciplinary research into bilingualism. How can we improve inter- and transdisciplinary connections between scholars working on bilingualism and who are coming from very different research traditions, using very different methodologies, from often opposed theoretical positions?.
 • Goncalves, Kellie (2018). “What are you doing here, I thought you had a kid now?” The stigmatization of working mothers in academia.
 • Goncalves, Kellie (2018). Women & Leadership: An introduction.
 • Goncalves, Kellie (2018). YO! or OY? - say what? Creative place-making through a metrolingual artifact in Dumbo, Brooklyn.
 • Goncalves, Kellie (2018). YO or OY, say what? Creative place-making through metrolingual artifacts in a gentrified Brooklyn neighborhood.
 • Goncalves, Kellie; Barro, Gilles & Peck, Amiena (2018). Language and Gentrification: Northern aspiration, southern resistance.
 • Goncalves, Kellie & Lanza, Elizabeth (2018). Narratives of Motherhood: An introduction (academic panel).
 • Goncalves, Kellie; Lanza, Elizabeth & Lexander, Kristin Vold (2018). From Antlers to Esspresso House: X-scape and escape to Scandinavia's trendiest neighborhood. Vis sammendrag
 • Goncalves, Kellie; Lanza, Elizabeth & Lexander, Kristin Vold (2018). From migrant grocery store to Espresso House: understanding urban change in the conspicuous cultural consumption of Grünerløkka Oslo, Norway.
 • Goncalves, Kellie (2017). 4 days and 649 profile views: online and offline performances of female au pairs - the challenges of temporary transnational experiences in the 21st century.
 • Goncalves, Kellie (2017). Gentrification and the Appropriation of Space in Brooklyn, New York.
 • Goncalves, Kellie (2017). Intercultural Communication and the value of English in a Multilingual Workplace..
 • Goncalves, Kellie (2017). Language and Social Mobility within ‘Blue-collar’ Workplaces: A Case Study in the USA.
 • Goncalves, Kellie (2017). Mobile or immobile ‘graffscapes’: multimodal & multilingual street art and the re-appropriation of space in New York City..
 • Goncalves, Kellie (2017). Multilingual orthographic norm breaking in Bushwick, New York. Panel: Material encounters and multilingualism.
 • Goncalves, Kellie (2017). Pedagogical implications of ELF for transnational migrants in the US: a case of domestic workers. Invited Symposium: Innovations and challenges in ELF.
 • Goncalves, Kellie (2017). Research and Reflexivity in Under-researched Contexts of Sociolinguistics.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 22. mai 2017 13:23 - Sist endret 30. sep. 2019 10:39