Kristin Vold Lexander

Bilde av Kristin Vold Lexander
English version of this page
Telefon +47-22854790
Mobiltelefon +47-93224317
Rom HW415
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Jeg er opptatt av flerspråklighet i skriftlig kommunikasjon, særlig i digital kommunikasjon. Spesielt interessant er det hvordan wolof og andre språk som først og fremst har blitt brukt muntlig blir hverdagsskriftspråk i tekstmeldinger, diskusjonsforum, sosiale medier og lignende. Jeg har gjort feltarbeid i Senegal og i Botswana. I 2014 jobbet jeg med Forskningskampanjen, der elever ved norske skoler forsket på egen språkbruk. For tiden jobber jeg med digital kommunikasjon i norsk-senegalesiske familier i Norge. Jeg er med i nettverket Literacies in Contact.  

Undervisning

LING1113 Psykolingvistikk og sosiolingvistikk

LING1109 Fleirspråkligheit

Grunnleggende grammatikk

KULH1492 Cultural Encounters – Historical cases

Bakgrunn

Forsker, Forskningskampanjen, MultiLing, 2014

Lektor, Nansenskolen Norsk Humanistisk Akademi, 2012-2014

Ph.D. i språk, Pratiques plurilingues de l'écrit éléctronique, UiO, 2011

Praktisk-pedagogisk utdanning (fransk og samfunnsfag), UiO, 2006

Master i Det frankofone Afrika sør for Sahara, UiO, 2004

Cand.mag. bestående av fransk (UiO), wolof (INALCO) og utviklingsstudier (HiOA), 2002

Priser

Bondevettprisen 2016

Samarbeid

LitCo, Literacies in contact

LLACAN, Langage, Langues et Cultures d'Afrique Noire 

Emneord: Flerspråklighet, digital kommunikasjon, tekstmeldinger, literacy practices, identitet, språkpolitikk, flerspråklige familier, wolof, Senegal, Kodeveksling
Publisert 8. feb. 2017 09:28 - Sist endret 27. mars 2017 13:24