Leena Maria Heikkola

Bilde av Leena Maria Heikkola
English version of this page
Rom HW 405
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

 • Neurolingvistikk / Klinisk lingvistikk:

  • Språkvansker i flerspråklig afasi

  • Språkvansker i multippel sklerose (MS) og hvordan disse relaterer til kognitiv fatigue (trøtthet)

 • Sosiolingvistikk, spesielt bruk av dialekt og code-switching som speil på nasjonal identitet (italienere og finner i Oslo)

 • SLA, andrespråkslæring og -undervisning, spesielt hvordan det å synge kan påvirke innlærning av uttale og tale

 • Fonetikk, spesielt hvordan finskspråklige lær seg å uttale vokaler i italiensk

Bakgrunn

Utdanning

2017 Doktorgrad i lingvistikk, Finsk språk, Åbo Akademi, Turku, Finland (disputas den 17 mars 2017)

2017 Kandidatsgrad i allmenn lingvistikk og mastergrad i fonetikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Åbo, Turku, Finland (blir fullført innen december 2017). Sidefag: psykologi, statistikk, oversettelse av italiensk, studier i medisinsk og humanistisk forskning på menneskenatur

2014 Utdypning i universitetspedagogikk for kvalifisering til læreryrke i Finland, Det pedagogiske fakultet, Universitetet i Åbo, Turku, Finland

2008-2009 Fulbright-undervisningspraksis, Finnish Language Teaching Assistant (FLTA)-program, Finnish Program, Columbia University, New York, NY, USA

2007 Forskerbytte, Division of Speech Pathology, School of Rehabilitation Sciences, University of Queensland, Brisbane, Australia

2005 Mastergrad i finsk språk og litteratur, Åbo Akademi University, Turku, Finland

2003 Candidata magisterii-grad i finsk språk og litteratur, Universitetet i Oslo, Oslo, Norge. Sidefag: norsk i utlandet grunnfag, norsk språk og samfunnskunnskap semesteremne, italiensk semesteremne, Examen Philosophicum og Examen Facultatum, I tillegg studier i engelsk  språk og litteratur, praktisk norsk og medisin.

Yrkeserfaring 

2010-2017 Universitetslektor og forsker, finsk språk, Åbo Akademi, Turku, Finland

2009-2010 Universitetslektor, finsk språk og kultur for utlendinger / Baltic Sea Region Studies, Universitetet i Åbo, Turku, Finland (deltid 2010-2016)

2008-2016 Lærer i finsk for utlendinger / finsk som andrespråk, ulike institutter, Turku & Helsinki, Finland; Brisbane, Australia; New York, NY, USA

2006-2009 Lærer i norsk / Ekspert i norsk, ulike institutter, Turku, Finland

2004-2007 Oversetter (norsk-engelsk-svensk-finsk), ulike institutter, Turku, Finland

2001-2006 Kursleder, kurslærer, leirveileder, Salolampi / finsk språkleir, Concordia Language Villages, Bemidji, MN, USA

2004 Sommerpraktikant, Forskningsinstitut, Senter for innenriksspråk (Kotus), Helsinki, Finland

2003 Pleieassistent, Silurveien sykehjem, Oslo, Norway

Samarbeid

How does singing affect learning (Finnish as) a second Language; Teachers' beliefs and practices regarding linguistically and culturally responsive teaching; Teachers' beliefs and practices regarding singing as a teaching method

Jenni Alisaari, PhD, Det pedagogiske fakultet, Universitetet i Åbo, Turku, Finland

Cognitive fatigue and Language in Multiple Sclerosis

Neuropsykolog Päivi Hämäläinen, PhD, og overlege Juhani Ruutiainen, MD, PhD, Masku nevrologisk rehabiliteringssenter, Masku, Finland

Emneord: multippel sklerose, Uttale, Andrespråkslæring og -undervisning, Italiensk, Nevrolingvistikk, Norsk, Klinisk lingvistikk, Finsk, Fonetikk/fonologi, Flerspråklighet, Afasi

Publikasjoner

Link to the English page.

 • Alisaari, Jenni & Heikkola, Leena Maria (2017). Singing as a language teaching method. Teachers' beliefs and practice.
 • Alisaari, Jenni; Heikkola, Leena Maria & Acquah, Emanuel Opoku (2017). Valuing, accepting, or paralyzing multilingualism?.
 • Heikkola, Leena Maria (2017). Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa.
 • Heikkola, Leena Maria (2017). Kognitiivinen uupumus ja kieli MS-taudissa. Semispontaanien narratiivien määrällinen ja laadullinen analyysi. Lectio precursoriae.. Virittäjä: Kotikielen Seuran aikakauslehti.  ISSN 0042-6806.  121(4) . doi: 10.23982/vir.63151
 • Heikkola, Leena Maria & Alisaari, Jenni (2017). Increasing fluency in L2 speaking with singing.
 • Heikkola, Leena Maria & Alisaari, Jenni (2017). Laulaminen ja puheen sujuvuus.
 • Heikkola, Leena Maria & Alisaari, Jenni (2017). Laulujen sanoja lausumalla taitavaksi ääntäjäksi.
 • Heikkola, Leena Maria; Hämäläinen, Päivi & Ruutiainen, Juhani (2017). Cognitive fatigue and language in MS. A quantitative look at narratives.
 • Heikkola, Leena Maria; Hämäläinen, Päivi & Ruutiainen, Juhani (2017). Cognitive fatigue and language in MS. Quantitative and qualitative analysis of semispontaneous oral narratives.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. mars 2017 17:10 - Sist endret 8. sep. 2017 13:32