Pernille Hansen

Bilde av Pernille Hansen
English version of this page
Telefon +47 22844294
Mobiltelefon +4799774337 99774337
Rom 442
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Forskning

Jeg er interessert språklig (særlig leksikalsk) prosessering, og i barns språktilegnelse. Forskninga mi har et tverrspråklig, flerspråklig og klinisk perspektiv. Som postdoktor på prosjektet Flerspråklig demens: Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge, undersøker jeg ordfinning og prossessering hos flerspråklige med demens.

I doktorgradsprosjektet mitt spurte jeg hvordan språklige faktorer kan gjøre rede for orda i ordforrådet til enspråklige og flerspråklige barn. Jeg uforska data fra mange tusen enspråklige barns, og testa ut to nye kartleggingsverktøy konstruert for å gi en representativ vurdering av de språklige ferdighetene til flerspråklige barn. Les pressemelding i forbindelse med disputas.

Undervisning og veiledning

Jeg har veileda masteroppgaver om språktilegnelse, flerspråklighet, bruk av digitale verktøy i andrespråksundervisning, sammenhengen mellom flerspråklighet og kognitive ferdigheter og taleglipper under alkoholrus. De fleste av disse oppgavene har inkludert språkeksperimenter eller kartleggingsverktøy. Dessuten har jeg gitt statistikkrådgivning til masterstudenter, stipendiater og kolleger.

Bakgrunn

PhD i lingvistikk ved MultiLing, UiO 2013–2017 (les avhandling)

Vitenskapelig assistent for Forskergruppa for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 2011–2012, blant annet:

Mastergrad i lingvistikk ved ILN, UiO 2010–2011 (masteroppgave om fonologiske vansker hos ei fem år gammel jente)

Bacheloroppgave i lingvistikk ved ILN, UiO 2007–2009 (40-gruppe i tyrkisk)

CV

Emneord: Språkvitenskap, Lingvistikk, Psykolingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk

Publikasjoner

Hansen, Pernille (2017). In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo.

Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena; Haman, Ewa (2017). ​​​​​Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Tidlig nettversjon. doi: 10.1080/02699206.2017.1307455.

Hansen (2017). What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. First Language, 37(2). doi: 10.1177/0142723716679956.

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18 - 26.

 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2019). The phonology of children's early words: Trends, individual variation, and parents' accomodation in child-directed speech. Frontiers in Communication.  ISSN 2297-900X.  4 . doi: 10.3389/fcomm.2019.00010 Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa; Mieszkowska, Karolina; Kołak, Joanna & Wodniecka, Zofia (2019). Picture-based vocabulary assessment vs. parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069.  23(2), s 437- 456 . doi: 10.1177/1367006917733067 Vis sammendrag
 • Svennevig, Jan; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Landmark, Anne Marie Dalby (2019). Code-switching in multilinguals with dementia: patterns across speech contexts. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206. . doi: 10.1080/02699206.2019.1600170 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena & Haman, Ewa (2017). Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 910- 930 . doi: 10.1080/02699206.2017.1307455 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille (2016). What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. First language.  ISSN 0142-7237.  37(2), s 205- 225 . doi: 10.1177/0142723716679956 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille & Haman, Ewa (2016). Is there a road to universal assessment of lexical knowledge in multilingual children? Cross-cultural aspects of Cross-linguistic Lexical Tasks, In Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (ed.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  9.  s 147 - 165
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  29(4), s 276- 290 . doi: 10.3109/02699206.2014.999952
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2015). Target-like distribution of Norwegian lexical pitch accents produced by L2 speakers. Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences.  ISSN 0301-3162. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18- 26
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  27(6-7), s 435- 446 . doi: 10.3109/02699206.2012.752527

Se alle arbeider i Cristin

 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Tidlig språkinnsats: Språklek med svakt forskningsbelegg. barnehage.no. . doi: https://www.barnehage.no/artikler/tidlig-sprakinnsats-spraklek-med-svakt-forskningsbelegg/473144
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Utvikling bør skje i samspill mellom gründere, forskere og praksisfeltet. barnehage.no.
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Sandvik, Margareth; Hansen, Pernille; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Tkachenko, Elena (2019). Syltynn Bravo-rapport. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Hansen, Pernille (2019). Sharing dementia data: Experiences from Norway.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2019). Ordfinning og ordleting hos sju flerspråklige med demens.
 • Hansen, Pernille & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2019). Språkmangfold og språkutvikling i barnehage og skole.
 • Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2019). Lexical factors in naming among multilinguals with dementia: The effects of frequency, age of acquisition, phonological neighbourhood density, word class, imageability and cognate status.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2019). Bruk ordfinningsvansker!. Tidsskriftet Den norske legeforening.
 • Strangmann, Iris; Hansen, Pernille; Antolovic, Katarina; Bøyum, Malene; Simonsen, Hanne Gram & Obler, Loraine (2019). Empirically establishing cognateness: Translation elicitation of Norwegian words by English monolinguals.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Payne, Elinor & Post, Brechtje (2018). Uttaler voksene konsonantgerupper på en annen måte til barn enn til voksene?.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Payne, Elinor & Post, Brechtje (2018). Consonant clusters in Norwegian CDS: are they produced differently from clusters in ADS?.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2018). Screening for language delay using Norwegian CDI III.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norsk CDI III.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norwegian CDI III.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram & Svennevig, Jan (2018). Communicative competence in multilingual persons with dementia: A linguistic perspective.
 • Hansen, Pernille; Landmark, Anne Marie Dalby; Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Svennevig, Jan & Vonen, Maria Njølstad (2018). Code-switching in multilinguals with dementia: Individual patterns across speech contexts.
 • Hansen, Pernille; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2018). Bildebenevning hos eldre innvandrere med demens: Hvilke egenskaper ved ordene påvirker benevningen?.
 • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2018, 19. september). Statped - en bro mellom forskning og praksis. [Internett].  barnehage.no.
 • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; de Jong, Jan; Morken, Frøydis; Garmann, Nina Gram & Romøren, Anna Sara Hexeberg (2018, 18. september). Statped må styrkes.  Dagsavisen.
 • Ribu, Ingeborg Sophie; Bøyum, Malene & Hansen, Pernille (2018). The role of age, language proficiency and cognitive decline on free word associations.
 • Simonsen, Hanne Gram & Hansen, Pernille (2018). Kartlegging av 4åringers språk: En ny kortversjon av "Preteritumstesten".
 • Hansen, Pernille (2017). Barnas språkutvikling.
 • Hansen, Pernille (2017). In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Pernille (2017). Orda norske barn lærer tidlig, og hva det sier om hvordan vi lærer språk. Språkprat.
 • Hansen, Pernille (2017). Ordforråd hos barn og korleis ein kan måle det hos fleirspråklege.
 • Hansen, Pernille & Jonassen, Trine (2017, 03. november). Nytt verktøy kan avdekke barns språkvansker på flere språk. [Internett].  barnehage.no.
 • Hansen, Pernille & Kahrs, Cathrine (2017, 05. oktober). Ny test måler barn i flere språk.  Klar Tale.
 • Hansen, Pernille & Landmark, Anne Marie Dalby (2017). The MultiLing Dementia Project - status and way forward.
 • Hansen, Pernille; Melby-Lervåg, Monica & Snarby, Anette (2017, 01. juli). Har ikke barnet begynt å snakke ennå?. [Internett].  KK.no.
 • Hansen, Pernille & Pajaro, Veronica (2017). Språkferdighetene dine forteller ikke hvor du kommer fra. Dagbladet.no.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie & Bøyum, Malene (2017). The mental lexicon across the lifespan: Word associations from L1 and L2 speakers of Norwegian with and without dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). The MultiLing Dementia Project.
 • Ribu, Ingeborg Sophie & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos personer med demens i Norge.
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Tverrspråklige mønstre i barns konsonantgruppeproduksjon.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). CDI III - a progress report.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). The development of CDI III in Norwegian..
 • Hansen, Pernille (2016). Barnas språkutvikling.
 • Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Haman, Malgorzata M.; Kolak, Joanna; Mieszkowska, Karolina; Wodniecka, Zofia; Haman, Ewa & Simonsen, Hanne Gram (2016). Lexical skills in Polish-Norwegian and Polish-English preschoolers. Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2016). Lexical skills in Polish Norwegian preschoolers.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Cross-linguistic patterns in children’s productions of consonant clusters.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Torkildsen, Janne von Koss (2015). CDI short form, CDI III and CLT.
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2015). Lexical skills in Polish-Norwegian preschoolers.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2015). Cross-linguistic microvariation in cluster production.
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2015). Target-like distribution of Norwegian lexical pitch accents in spontaneous speech produced by L2 speakers.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2014). The effects of word class,imageability, phonological neighborhood density and frequency on the early acquisition of Norwegian content words.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2014). Norwegian words: A lexical database for researchers and clinicians.
 • Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Bjerkan, Kirsten Meyer; Holm, Elisabeth; Ribu, Ingeborg Sophie; Markiewicz, Stefan; Chyl, Katarzyna & Haman, Ewa (2014). Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) in bilingual Polish-Norwegian children, monolingual peers and children with SLI.
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2014). Prosodic aspects of French spoken by multilingual Congolese speakers residing in Norway.
 • Bjerkan, Kirsten Meyer; Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT in Norwegian. Data from BiTD, MoTD and MoSLI children.
 • Haman, Ewa; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Łuniewska, Magdalena (2013). Polish-Norwegian cross-linguistic lexical tasks for bilingual preschool children.
 • Hansen, Pernille (2013, 17. april). Norveççe ve Türçenin çocuklar üzerindeki etkileri araştırılacak.  Zaman Iskandinavya.
 • Hansen, Pernille; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Haman, Ewa; Kalninytė, Agnė; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Łuniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Roch, Maja; Simonsen, Hanne Gram; Slancová, Daniela; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vrcic, Anida & Vuksanovic, Jasmina (2013). Monolingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? Effektene av ordklasse, frekvens og billedlighet på tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? En analyse av tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2013). Can imageability explain the late acquisition of adjectives?.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie; Chyl, Katarzyna; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Markiewicz, Stefan & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT results from bilingual Polish-Norwegian children compared to their monolingual peers.
 • Michalczuk, Karol; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Ribu, Ingeborg Sophie (2013, 20. juni). Dwa zamiast jednego - jedno dziecko, dwa języki.  Informator Katolicki.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lanza, Elizabeth; Hansen, Pernille & Türker-Van der Heiden, Emel (2013). ”Flerspråklige barns leksikalske utvikling: metoder og perspektiver”.
 • Łuniewska, Magdalena; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Ege, Pınar; Hansen, Pernille; Kouba-Hreich, Edith; Messara, Camille; Onraët, Lauren; Simonsen, Hanne Gram; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vuksanovic, Jasmina; Živanović, Marko & Haman, Ewa (2013). Bilingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Can disagreement between transcriptions reveal articulatory problems?.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2012). Name relatedness and imageability.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Hansen, Pernille (2012). Collecting AoA data for Norwegian: An alternative method.
 • Hansen, Pernille (2011). Analyse av Voice Onset Time hos et barn med atypisk språkutvikling.
 • Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2011). Collecting imageability ratings for Norwegian nouns, verbs and adjectives.
 • Hansen, Pernille; Kristoffersen, Kristian Emil & Garmann, Nina Gram (2011). Atypisk konsonantproduksjon hos et norsk barn.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2013 10:27 - Sist endret 21. feb. 2020 10:14