Pernille Hansen

Bilde av Pernille Hansen
English version of this page
Telefon +47-22857179
Mobiltelefon 99774337 99774337
Rom 442
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Forskning

Jeg er interessert språklig (særlig leksikalsk) prosessering, og i barns språktilegnelse. Forskninga mi har et tverrspråklig, flerspråklig og klinisk perspektiv. Som postdoktor på prosjektet Flerspråklig demens: Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge, undersøker jeg ordfinning og prossessering hos flerspråklige med demens.

I doktorgradsprosjektet mitt spurte jeg hvordan språklige faktorer kan gjøre rede for orda i ordforrådet til enspråklige og flerspråklige barn. Jeg uforska data fra mange tusen enspråklige barns, og testa ut to nye kartleggingsverktøy konstruert for å gi en representativ vurdering av de språklige ferdighetene til flerspråklige barn. Les pressemelding i forbindelse med disputas.

Undervisning

Bakgrunn

PhD i lingvistikk ved MultiLing, UiO 2013–2017 (les avhandling)

Vitenskapelig assistent for Forskergruppa for klinisk lingvistikk og språktilegnelse 2011–2012, blant annet:

Mastergrad i lingvistikk ved ILN, UiO 2010–2011 (masteroppgave om fonologiske vansker hos ei fem år gammel jente)

Bacheloroppgave i lingvistikk ved ILN, UiO 2007–2009 (40-gruppe i tyrkisk)

CV

Emneord: Psykolingvistikk, Språktilegnelse, Flerspråklighet, Kognitiv lingvistikk, Klinisk lingvistikk, Språkvitenskap, Lingvistikk

Publikasjoner

Hansen, Pernille (2017). In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Oslo.

Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena; Haman, Ewa (2017). ​​​​​Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Tidlig nettversjon. doi: 10.1080/02699206.2017.1307455.

Hansen (2017). What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. First Language, 37(2). doi: 10.1177/0142723716679956.

Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18 - 26.

 • Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Chiat, Shula; Bjekic, Jovana; Blaziene, Agne; Chyl, Katarzyna; Dabaskinsiene, Ineta; Engel de Abreu, Pascale; Gagarina, Natalia; Gavarró, Anna; Håkansson, Gisela; Harel, Efrat; Holm, Elisabeth; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Levorato, Chiara; Lindgren, Josefin; Mieszkowska, Karolina; Montes Salarich, Laia; Potgieter, Anneke; Ribu, Ingeborg Sophie; Ringblom, Natalia; Rinker, Tanja; Roch, Maja; Slančová, Daniela; Southwood, Frenette; Tedeschi, Roberta; Tuncer, Aylin Müge; Ünal-Logacev, Özlem; Vuksanovic, Jasmina & Armon-Lotem, Sharon (2017). Noun and verb knowledge in monolingual preschool children across 17 languages: Data from Cross-linguistic Lexical Tasks (LITMUS-CLT). Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 818- 843 . doi: 10.1080/02699206.2017.1308553 Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Łuniewska, Magdalena & Haman, Ewa (2017). Validating the psycholinguistic aspects of LITMUS-CLT: Evidence from Polish and Norwegian. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  31(11-12), s 910- 930 . doi: 10.1080/02699206.2017.1307455 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram; Haman, Ewa; Mieszkowska, Karolina; Kołak, Joanna & Wodniecka, Zofia (2017). Picture-based vocabulary assessment vs. parental questionnaires: A cross-linguistic study of bilingual assessment methods. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069. . doi: 10.1177/1367006917733067 Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille (2016). What makes a word easy to acquire? The effects of word class, frequency, imageability and phonological neighbourhood density on lexical development. First language.  ISSN 0142-7237.  37(2), s 205- 225 . doi: 10.1177/0142723716679956 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Łuniewska, Magdalena; Hansen, Pernille & Haman, Ewa (2016). Is there a road to universal assessment of lexical knowledge in multilingual children? Cross-cultural aspects of Cross-linguistic Lexical Tasks, In Hans-Olav Enger; Monica I. Norvik Knoph; Kristian Emil Kristoffersen & Marianne Lind (ed.),  Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-859-3.  9.  s 147 - 165
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2015). Norwegian Words: A lexical database for clinicians and researchers. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  29(4), s 276- 290 . doi: 10.3109/02699206.2014.999952
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2015). Target-like distribution of Norwegian lexical pitch accents produced by L2 speakers. Proceedings of the International Congress of Phonetic Sciences.  ISSN 0301-3162. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). "Ordforrådet" - en leksikalsk database over et utvalg norske ord. Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  59(1), s 18- 26
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth & Mevik, Bjørn-Helge (2013). Imageability of Norwegian nouns, verbs and adjectives in a cross-linguistic perspective. Clinical Linguistics & Phonetics.  ISSN 0269-9206.  27(6-7), s 435- 446 . doi: 10.3109/02699206.2012.752527

Se alle arbeider i Cristin

 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Simonsen, Hanne Gram; Tengesdal, Eirik; Payne, Elinor & Post, Brechtje (2018). Uttaler voksene konsonantgerupper på en annen måte til barn enn til voksene?.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norsk CDI III.
 • Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Torkildsen, Janne von Koss; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Pedersen, Ingrid (2018). Norwegian CDI III.
 • Hansen, Pernille (2017). Barnas språkutvikling.
 • Hansen, Pernille (2017). In the beginning was the word: A study of monolingual and bilingual children’s lexicons. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hansen, Pernille (2017). Orda norske barn lærer tidlig, og hva det sier om hvordan vi lærer språk. Språkprat.
 • Hansen, Pernille (2017). Ordforråd hos barn og korleis ein kan måle det hos fleirspråklege.
 • Hansen, Pernille & Jonassen, Trine (2017, 03. november). Nytt verktøy kan avdekke barns språkvansker på flere språk. [Internett].  barnehage.no.
 • Hansen, Pernille & Kahrs, Cathrine (2017, 05. oktober). Ny test måler barn i flere språk.  Klar Tale.
 • Hansen, Pernille & Landmark, Anne Marie Dalby (2017). The MultiLing Dementia Project - status and way forward.
 • Hansen, Pernille; Melby-Lervåg, Monica & Snarby, Anette (2017, 01. juli). Har ikke barnet begynt å snakke ennå?. [Internett].  KK.no.
 • Hansen, Pernille & Pajaro, Veronica (2017). Språkferdighetene dine forteller ikke hvor du kommer fra. Dagbladet.no.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie & Bøyum, Malene (2017). The mental lexicon across the lifespan: Word associations from L1 and L2 speakers of Norwegian with and without dementia.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge.
 • Landmark, Anne Marie Dalby & Hansen, Pernille (2017). The MultiLing Dementia Project.
 • Ribu, Ingeborg Sophie & Hansen, Pernille (2017). Språk og kommunikasjon hos personer med demens i Norge.
 • Garmann, Nina Gram; Simonsen, Hanne Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Tverrspråklige mønstre i barns konsonantgruppeproduksjon.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). CDI III - a progress report.
 • Garmann, Nina Gram; Torkildsen, Janne von Koss; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Romøren, Anna Sara Hexeberg & Hansen, Pernille (2016). The development of CDI III in Norwegian..
 • Hansen, Pernille (2016). Barnas språkutvikling.
 • Hansen, Pernille; Luniewska, Magdalena; Haman, Malgorzata M.; Kolak, Joanna; Mieszkowska, Karolina; Wodniecka, Zofia; Haman, Ewa & Simonsen, Hanne Gram (2016). Lexical skills in Polish-Norwegian and Polish-English preschoolers. Vis sammendrag
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2016). Lexical skills in Polish Norwegian preschoolers.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2016). Cross-linguistic patterns in children’s productions of consonant clusters.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Thurmann-Moe, Anne Cathrine & Torkildsen, Janne von Koss (2015). CDI short form, CDI III and CLT.
 • Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Chyl, Katarzyna; Simonsen, Hanne Gram & Haman, Ewa (2015). Lexical skills in Polish-Norwegian preschoolers.
 • Simonsen, Hanne Gram; Garmann, Nina Gram; Payne, Elinor; Post, Brechtje; Holm, Elisabeth & Hansen, Pernille (2015). Cross-linguistic microvariation in cluster production.
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2015). Target-like distribution of Norwegian lexical pitch accents in spontaneous speech produced by L2 speakers.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2014). The effects of word class,imageability, phonological neighborhood density and frequency on the early acquisition of Norwegian content words.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2014). Norwegian words: A lexical database for researchers and clinicians.
 • Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille; Łuniewska, Magdalena; Bjerkan, Kirsten Meyer; Holm, Elisabeth; Ribu, Ingeborg Sophie; Markiewicz, Stefan; Chyl, Katarzyna & Haman, Ewa (2014). Cross-Linguistic Lexical Tasks (CLT) in bilingual Polish-Norwegian children, monolingual peers and children with SLI.
 • Steien, Guri Bordal & Hansen, Pernille (2014). Prosodic aspects of French spoken by multilingual Congolese speakers residing in Norway.
 • Bjerkan, Kirsten Meyer; Ribu, Ingeborg Sophie; Hansen, Pernille & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT in Norwegian. Data from BiTD, MoTD and MoSLI children.
 • Haman, Ewa; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Łuniewska, Magdalena (2013). Polish-Norwegian cross-linguistic lexical tasks for bilingual preschool children.
 • Hansen, Pernille (2013, 17. april). Norveççe ve Türçenin çocuklar üzerindeki etkileri araştırılacak.  Zaman Iskandinavya.
 • Hansen, Pernille; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Dabašinskienė, Ineta; Haman, Ewa; Kalninytė, Agnė; Kapalková, Svetlana; Kunnari, Sari; Łuniewska, Magdalena; Ribu, Ingeborg Sophie; Roch, Maja; Simonsen, Hanne Gram; Slancová, Daniela; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vrcic, Anida & Vuksanovic, Jasmina (2013). Monolingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? Effektene av ordklasse, frekvens og billedlighet på tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Simonsen, Hanne Gram (2013). Hva gjør et ord lett å lære? En analyse av tidlig ordforråd hos norske barn.
 • Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2013). Can imageability explain the late acquisition of adjectives?.
 • Hansen, Pernille; Ribu, Ingeborg Sophie; Chyl, Katarzyna; Haman, Ewa; Łuniewska, Magdalena; Markiewicz, Stefan & Simonsen, Hanne Gram (2013). CLT results from bilingual Polish-Norwegian children compared to their monolingual peers.
 • Michalczuk, Karol; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Ribu, Ingeborg Sophie (2013, 20. juni). Dwa zamiast jednego - jedno dziecko, dwa języki.  Informator Katolicki.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lanza, Elizabeth; Hansen, Pernille & Türker-Van der Heiden, Emel (2013). ”Flerspråklige barns leksikalske utvikling: metoder og perspektiver”.
 • Łuniewska, Magdalena; Bjekic, Jovana; Chyl, Katarzyna; Ege, Pınar; Hansen, Pernille; Kouba-Hreich, Edith; Messara, Camille; Onraët, Lauren; Simonsen, Hanne Gram; Southwood, Frenette; Tunçer, Müge; Ünal, Özlem; Vuksanovic, Jasmina; Živanović, Marko & Haman, Ewa (2013). Bilingual CLT results. A cross-linguistic comparison.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Norwegian children's first words.
 • Hansen, Pernille; Garmann, Nina Gram & Kristoffersen, Kristian Emil (2012). Can disagreement between transcriptions reveal articulatory problems?.
 • Lind, Marianne; Simonsen, Hanne Gram; Hansen, Pernille & Holm, Elisabeth (2012). Name relatedness and imageability.
 • Simonsen, Hanne Gram; Lind, Marianne & Hansen, Pernille (2012). Collecting AoA data for Norwegian: An alternative method.
 • Hansen, Pernille (2011). Analyse av Voice Onset Time hos et barn med atypisk språkutvikling.
 • Hansen, Pernille; Holm, Elisabeth; Lind, Marianne & Simonsen, Hanne Gram (2011). Collecting imageability ratings for Norwegian nouns, verbs and adjectives.
 • Hansen, Pernille; Kristoffersen, Kristian Emil & Garmann, Nina Gram (2011). Atypisk konsonantproduksjon hos et norsk barn.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2013 10:27 - Sist endret 9. jan. 2018 14:59