Veronica Pajaro

Bilde av Veronica Pajaro
English version of this page
Telefon +47-22854740
Mobiltelefon 45090960 (+47) 450 90 960
Rom HW 407
Brukernavn

Prosjekter

Mitt PhD-prosjekt "Hvem får passe inn?" fokuserer på konstruksjonen av profesjonelle indentiteter og språkideologier i jobbintervjuer i den norske helsesektor. Jeg er interessert i hvordan kandidatene – majoritet- og minoritetsbakgrunn Nordmenn – navigerer de kommunikative begrensinger i intervjuene og performer profesjonelle identiteter. Jeg bruker Goffman's begrepet passing (Goffman, 1963) for å analysere hvordan intervjuere og kandidater håndterer informasjon om kandidatenes bakgrunn og kvalifikasjoner ved å lokke fram, avsløre og begrense den. Analysene tar for seg intervjuer med både majoritet og minoritetsspråklige kandidater. I analysene, problematiserer jeg etnisk og nasjonal bakgrunn, flerspråklige repertoirer og ferdigheter i norsk som andrespråk ved å fokusere på hvordan talere konstruerer disse i interaksjon. Jeg benytter interaksjonell lingvistikk og diskursanalyse.

Dataene består av et stort korpus av videoopptak av 147 autentiske jobbintervjuer, samt kandidatenes CVer og søknadsbrev, jobbanonser, osv. Jeg samlet dataene selv over en periode av ett og et halvt år, med 6 ansettelsesrunder i et norsk sykehus i Oslo området.

Faglige interesser

Diskursanalyse, interaksjonell sosiolingvistikk, narrative-analyse, samtaleanalyse, flerspråklighet, norsk som andre språk, innvandring, latin-amerikanske innvandrere

Bakgrunn

MA i Lingvistikk fra UiO (2011). Masteroppgaven "A Norwegian Speaks Norwegian" ble skrevet med en stipend fra SKI-prosjektet: språk, kultur og identitet i innvandrernes fortellinger, finansiert av NFR

BA i Lingvistikk fra UiO og Universidad de Buenos Aires (2007)

Emneord: Flerspråklighet, Diskursanalyse, Narrativer, Samtaleforskning, Interaksjonell sosiolingvistikk, Doktorgradsutdanning

Publikasjoner

 • Pájaro, Verónica & Steien, Guri Bordal (2018). Flerspråklighet i den norske skolen.
 • Hansen, Pernille & Pajaro, Veronica (2017). Språkferdighetene dine forteller ikke hvor du kommer fra. Dagbladet.no.
 • Pajaro, Veronica (2017). Commodification? Multilingual repertoires in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (2017). Multilingual competences in a languagized labor market: Naming languages and conveying skills in recruitment processes.
 • Pajaro, Veronica (2016). "Hvor er du egentlig fra?" Getting acquainted with and othering minority background applicants in Norwegian job interviews..
 • Pajaro, Veronica (2016). Multilingual repertoires in job interviews: How are candidates’ multilingual competencies made visible (and invisible) in recruitment processes?.
 • Pajaro, Veronica (2014). Context and Interaction.
 • Pajaro, Veronica (2014). Epistemic status and the interactional construction of applicants’ background in job interviews.
 • Pajaro, Veronica (2014). Samkonstruksjonen av profesjonelle identiteter i jobbintervjuer: turnusleger med minoritetsbakgrunn i ett norsk helseforetak.
 • Ims, Ingunn Indrebø & Pajaro, Veronica (2013). En komplementerende kvantitativ og kvalitativ tilnærming til folkelingvistiske merkelapper på språkbruk i flerspråklige Oslo – Oslo- testen som språkideologisk filter.
 • Pajaro, Veronica (2013). Categorizations, language ideologies and the construction of professional identities in job interview narratives.
 • Pajaro, Veronica (2013, 20. oktober). Innvandrere i jobbintervjuer. [Radio].  Radio Migrapolis, NRK.
 • Pajaro, Veronica (2013). Migrantes Latinoamericanos Noruega. Categorizaciones y construcción de identidad.
 • Pajaro, Veronica (2013). "Min verste opplevelse?": Høyutdannede innvandrere i norske jobbintervjuer.
 • Røyneland, Unn; Svennevig, Jan & Pajaro, Veronica (2013). Claiming and resisting a Norwegian Identity in conversation.
 • Pajaro, Veronica (2012). "Y como no entras dentro de ninguna de las categorías eres, pues, algo un poco exótico": Categorization and identity construction in the narratives of three Latin American migrants in Oslo.
 • Pajaro, Veronica (2011). A Norwegian speaks Norwegian : An analysis of categorization and identity construction in narratives of Latin American migrants in Oslo.
 • Pajaro, Veronica (2011). Hablar noruego: competencia lingüística y categorización en Buenos narrativas de entrevistas de trabajo de migrantes latinoamericanos en Oslo.
 • Pajaro, Veronica (2011). Speaking Norwegian: language proficiency and identity negotiation in migrant's job interview narratives.
 • Pajaro, Veronica (2010). "Challenging group-categories: a cognitive linguistic contribution to a sociolinguistic analysis".
 • Pajaro, Veronica (2005). Hilse med hånd eller kinn, I: Reidun Aambø (red.),  Typisk norsk å være uhøflig? Innvandrere har ordet.  Kulturbro Forlag.  ISBN 82-91234-35-3.  kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2014 20:39 - Sist endret 24. feb. 2017 12:52

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter