Kristin Myklestu

Bilde av Kristin Myklestu
English version of this page
Mobiltelefon + 977 61 639
Brukernavn
Besøksadresse 0313 OSLO Niels Henrik Abels vei 36 Henrik Wergelands hus
Postadresse Postboks 1102 Blindern 0316 OSLO

Bakgrunn

Jeg er utdannet lektor med tilleggsutdannelse og har skrevet master i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo. Fra før har jeg en allmennlærerutdannelse fra Høgskolen i Vestfold. Jeg har jobbet i flere år som lærer på ungdomstrinnet og i videregående skole i Bærum og Oslo.

Faglige interesser

Jeg er generelt interessert i norsk språk og språkvariasjon, og spesielt i flerspråklighet og påvirkning på det norske språket. ​I masteroppgaven min undersøkte jeg hvilke holdninger unge har til dialekt og utenlandsk aksent. 

Emneord: Norsk som andrespråk, Flerspråklighet, Sosiolingvistikk, Norsk språk, Språk og litteratur

Publikasjoner

  • Myklestu, Kristin & Johnsen, Ragni Vik (2017). More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility..
  • Myklestu, Kristin (2015). Mer eller mindre norsk. En sosiolingvistisk undersøkelse av unges toleranse for (en utvidet) norsk talemålsvariasjon.
  • Myklestu, Kristin (2015). Mer eller mindre norsk. En sosiolingvistisk undersøkelse av unges toleranse for (en utvidet) norsk talemålsvariasjon.
  • Røyneland, Unn & Myklestu, Kristin (2014). Hva skal til for å høres – og se – ut som du hører til? En verbal-visuell masketest.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. juni 2016 10:36 - Sist endret 1. feb. 2018 12:45