Sofiya Khayitova

Bilde av Sofiya Khayitova
English version of this page
Mobiltelefon +47 908 15 869
Brukernavn
Andre tilknytninger Institutt for spesialpedagogikk (Student)

Faglige interesser

Min hovedinteresse er språkendring som resultat av språkkontakt. I særlig stor grad er jeg interessert i utviklingen av norsk V2-syntaks i slike kontaktvarieteter som amerikanorsk og multietnolektisk Oslo-mål. Dessuten er jeg interessert i den dialektologiske og sosiolingvistiske  utviklingen av de tradisjonelle Oslo-Øst og -Vest-varietetene, samt i variasjonen innenfor standard skrift og tale. Masteroppgaven min handler om språktilegnelses- og språkforvitringsprosesser hos tospråklige norsk- og engelsktalende individer.

 

Bakgrunn

 • Praktisk-pedagogisk utdanning, UiO, 2016-2017
 • Mastergrad i Nordisk språkvitenskap, UiO, 2016 («V2 i amerikanorsk: Ufullstendig innlæring eller språkforvitring? En kvalitativ sosiolingvistisk undersøkelse av V2-variasjonen i amerikanorsk»)
 • Bachelorgrad i Nordiske studier, UiO, 2013
 • Filologi: Russisk språk og litteratur, Det statlige universitetet i Moskva, 2008-2011
 • Filologi: Tolke- og lektorutdanning i norsk språk, europeisk og nordamerikansk litteratur, Det statlige universitetet i Moskva, 2008-2011

 

 • Rådgiver innen flerspråklighet og norsk ved NAFO, OsloMet
 • Public relations consultant, secretary ved PHI Norsk filologisk institutt
 • Lektor med opprykk ved Rosenhof voksenopplæringssenter, Oslo kommune, Utdanningsetaten
 • Undervisning i norsk og russisk i skolen (Roald Amundsen videregående skole)
 • Vitenskapelig assistent (Multilingualism and aging, Linguistic landscapes) ved ILN, UiO
 • Prosjektkoordinator/forskningsassistent (Russlandsstudier) ved ILOS, UiO
 • Forlagsmedarbeider (Gyldendal akademisk)
 • Undervisning i norsk som andrespråk (Rosenhof VO)

 

 

Emneord: Nordisk språk, Lingvistikk, Flerspråklighet, Språkendring, Språkkontakt, Sosiolingvistikk, Russisk, Språktilegnelse
Publisert 31. mars 2017 18:26 - Sist endret 4. juni 2018 11:23

Prosjekter