English version of this page

Standardisering av meänkieli fra brukernes perspektiv (avsluttet)

Meänkielibrukernes forhold til standardiseringsprosessen av deres eget språk.

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Elina Kangas (Foto: Nadia Frantsen)

Elina Kangas (Foto: Nadia Frantsen)

Om prosjektet

Meänkieli, tidligere kjent som tornedalsfinsk, er en finsk-ugrisk språkvarietet som snakkes i Sverige, og det fikk offisiell status som nasjonalt minoritetsspråk i 2000. Målet mitt er å studere hva slags syn på meänkielistandardiseringen som finnes blant meänkielispråkets brukere, og hva slags språkideologier som påvirker standardiseringen, basert på bakgrunnen til aktørenes agens. Spørsmål angående standardiseringen er veldig synlige i den nåværene diskursen rundt meänkieli, og spørsmålene rundt standardiseringen ses på som nært knyttet til revalitalisering av språket. Studiet er sosiolingvistisk og kvalitativt av natur, og er hovedsakelig basert på intervjudata. Metoden jeg benytter i studiet er neksusanalyse, det vil si en kombinasjon av diskursanalyse og etnografi (Scollon & Scollon 2004).

Varighet

3 år

Publisert 12. mai 2017 14:52 - Sist endret 21. nov. 2019 14:19