English version of this page

Med tospråklige øyne: Konseptualisering av bevegelseshendelser hos ettspråklige norske og tospråklige norsk-engelske barn

Portrett.

Hanna Solberg Andresen.

Foto: Nadia Frantsen.

Om prosjektet

Tidligere studier av “event construal" av bevegelseshendelser i typologisk ulike språk, har vist at måten talere velger ut og organiserer informasjon på, henger sammen med spesifikke trekk i et språks grammatiske system. For eksempel vil ofte talere med aspekt i språket, legge mer vekt på den pågående handlingen (jf. «Two women are walking down the road»), mens talere uten aspekt i språket, som tysk, i større grad nevner det potensielle endepunktet, som for eksempel «Zwei Frauen laufen auf dem Weg Richtung eines Hauses”» når de gjenforteller den samme filmsnutten (se for eksempel Schmiedtová et al 2011, Stutterheim and Nüse 2003).

Men hva skjer når barn vokser opp med to språk som har ulikt perspektiv, eller konseptualisering, av samme hendelse? Vil barna tilegne seg to ulike konseptuelle systemer, ett for hvert språk (slik tilfellet er for feks morfosyntaks), eller vil de danne en egen, tospråklig preferanse? Med andre ord:

  • Vil tospråklige barn med ulike aspektuelle systemer i sine to språk velge ulike perspektiv når de beskriver bevegelseshendelser i de to språkene?
  • I hvilken grad nevner de det potensielle endepunktet i de to språkene?
  • Og i hvilken grad retter de oppmerksomheten mot endepunktet vs. den pågående hendelsen (øyebevegelser, målt ved eye-tracking)?

Nettopp dette vil jeg undersøke nærmere ved å se på tospråklige engelsk-norske barns beskrivelser av videoklipp, og sammenholde de språklige dataene med blikksporingsdata. Prosjektet befinner seg i skjæringspunktet mellom den gamle språk – tanke-debatten, tospråklighetsforskning og transferforskning.

Veileder

Professor Anne Golden

Prof. Dr. Barbara Mertins, Technische Universität Dortmund

 

Varighet

3 år

Emneord: Flerspråklig kompetanse
Publisert 28. feb. 2017 14:30 - Sist endret 21. apr. 2020 10:25