English version of this page

Skriving på et andrespråk: Identitetskonstruksjoner i tekstene til elever med somalisk språkbakgrunn (avsluttet)

Bildet kan inneholde: klær, t skjorte, produkt, nakke, skulder.

Ingri D. Jølbo (Foto: Nadia Frantsen)

Om prosjektet

Prosjektets overordnede tema er skriving på et andrespråk i en norsk skolekontekst. Jeg undersøker identitetskonstruksjoner i tekstene til noen elever med somalisk språkbakgrunn. I tillegg ser jeg på hvilke erfaringer elevene har med skriving og hvilke refleksjoner de gjør seg om skriveoppgavene de møter i den norske skolen. Elevene er i alderen 16-20 år, har lite skolegang fra tidligere og tekstene er skrevet i norskfaget i grunnskoleopplæringen. Prosjektet har en sosiokulturell teoretisk ramme og tekstene tolkes innen rammeverket til funksjonell grammatikk. Noen sentrale begreper i analysen er ”identitet”, ”aktørskap” og ”stemme”.

Publisert 10. okt. 2013 20:29 - Sist endret 21. nov. 2019 14:17

Kontakt

Ingri D. Jølbo