Deltakere i Spor av språkopplæring over tid: En longitudinell samtaleanalyse av uformelle andrespråkssamtaler