English version of this page

Språkbruk på flerspråklige statlige nettsider (avsluttet)

Prosjektets hovedmål er å sammenligne flerspråklige miljøer i den fysiske og den virtuelle verden, samt videreutvikle forskning innenfor virtuelle lingvistiske landskap, som er et forholdsvis nytt forskningsfelt.

Bildet kan inneholde: produkt, skulder, blond, kjole.

Maimu Berezkina (Foto: Nadia Frantsen)

Om prosjektet

Analysen av de fysiske lingvistiske landskap blir basert på en sammenligning av to flerkulturelle byer i Nord-Europa – Oslo og Tallinn. Blant annet vil jeg se på offisiell språkpolitikk, bruk av engelsk i det offentlige rom og tekster på minoritetsspråk. Fysiske lingvistiske landskap vil så sammenlignes med flerspråklige virtuelle rom knyttet til Norge og Estland. Jeg vil analysere nettsider fra myndighetene og andre offisielle institusjoner, samt et utvalg av kommersielle nettsider og sosiale plattformer. Hovedvekten i analysen kommer til å ligge på bruken av minoritetsspåk og engelsk på offentlige og private nettsider, og på språkvalget i nettsamfunn som er populære blant minoritetsbefolkningen.

Varighet

2013–2016

Publisert 2. nov. 2013 20:34 - Sist endret 21. nov. 2019 14:18