English version of this page

Produksjon av narrativer hos en firespråklig person med afasi (avsluttet)

Om prosjektet

Det er en utfordring å kartlegge språkene til flerspråklige med afasi, og det finnes lite testmateriale for denne målgruppen. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan bruken av narrativer kan komplementere kartleggingen av de afatiske språkvanskene og virkningen av logopedisk undervisning hos en firespråklig person med afasi. Resultatene fra narrativanalysene sammenlignes med resultater fra testbatteriet Bilingual Aphasia Test for å se på mulige overføringseffekter mellom språkene og mellom ulike typer oppgaver.

Varighet

01.02.12–01.02.15

Finansiering

Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen Helse & Rehabilitering

Publisert 6. mars 2014 15:07 - Sist endret 21. nov. 2019 14:16