Deltakere i Produksjon av narrativer hos en firespråklig person med afasi

Andre deltakere