English version of this page

Virkningen av Semantic Feature Analysis for verbproduksjon hos flerspråklige med afasi (avsluttet)

Smilende kvinne.

Monica Norvik.

Foto: Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Ordleting er et problem for de aller fleste med afasi. Benevning kan være vanskelig på grunn av skadet tilgang til semantiske nettverk eller forstyrrelser i selve det semantiske nettverket. Metoden Semantic Feature Analysis (SFA) ble i utgangspunktet utviklet for trening av substantiver på enkeltordsnivå. Den er prøvd ut både for personer med flytende og med ikke-flytende afasi, og studiene har vist en god effekt for både trente og utrente ord. Noen av studiene har også vist at resultatene kan overføres til sammenhengende tale, til tross for at man har trent bare på enkeltordsnivå. I vår studie er metoden tilpasset til trening på verb.

Formålet med dette prosjektet er å prøve ut SFA på tre flerspråklige personer med afasi, med norsk som et sent tilegnet språk. Prosjektet fokuserer spesielt på overføring fra trent til utrent språk (cross-linguistic transfer).

Varighet

01.02.12–01.02.15

Finansiering

Prosjektet finansieres av ExtraStiftelsen Helse & Rehabilitering

Publisert 6. mars 2014 15:13 - Sist endret 20. apr. 2020 23:13