English version of this page

Om språklig mangfold i Malaysia: Folkelingvistiske forklaringer på flerspråklighet (avsluttet)

Dette prosjektet gir en folkelingvistisk tilnærming til flerspråklighet ved å undersøke og sammenligne hvordan malaysisk ungdom fra ulike etnolingvistiske grupper konstruerer, forklarer og rasjonaliserer det betydelige språklige mangfoldet i Malaysia, parallelt med malaysisk postkolonial nasjonsbygging, økonomisk utvikling, etnisk identitet og statsborgerskap.

Fra innsiden av en buss eller båt.
Foto: Nathan Albury

Om prosjektet

Malaysia er et utstillingsvindu for flerspråkligheten i Sørøst-Asia. Til tross for at balasa melayu er offisielt språk, finnes det andre førstespråk som ulike kinesiske varieteter, som kantonesisk, hokkien og hakka, fra India tamil, telugu, hindi, malalayam og punjabi, i tillegg til en rekke innfødtspråk, som iban.

Dette prosjektet utforsker epistemologisk kunnskap og tenkning om flerspråklighet i Malaysia, og kaster også lys over språkideologier både innenfor og mellom Malaysias største etnolingvistiske samfunn. Dette gjøres mulig ved å utvide horisonten til den folkelingvistiske underdisiplinen og å undersøke og sammenligne hvordan tema knyttet til språklig mangfold – inkludert språk under merkelappene manglish og bahasa rojak – nasjonal språkpolitikk, engelsk sin rolle og mandarin som et språk med økonomisk makt, tamilsk språkskifte og hverdagslige språkvalg forklares med folkelingvistiske termer av unge. Prosjektet undersøker også hvordan de hypotesene disse ungdommene danner om sine egne nedarvingsspråk blir sett på av andre i Malaysia, for å kunne skape en 360-graders diskurs om språkideologi.

Prosjektet inkluderer diskusjoner i fokusgrupper med universitetsstudenter som ikke er lingvister fra de malaysiske, indiske og innfødte etnolingvistiske gruppene på tvers av halvøys-Malaysia og Sarawak, slik at den rådende kunnskapen om flerspråklighet i Malaysia flyttes fra akademia og regjeringsmakten til den malaysiske ungdommen.

Varighet

2016

Finansiering

MultiLing

Publisert 4. mai 2017 15:02 - Sist endret 21. apr. 2020 11:33