English version of this page

Språklig usikkerhet i innvandrerkonteksten: Et tverrfaglig perspektiv (avsluttet)

Språkkunnskap og språklig usikkerhet over tre generasjoner i et tyrkisk innvandrermiljø i Nederland: Effektene av språkskifte

Portrett.

Yesim Sevinc.

Foto: Nadia Frantsen, UiO.

Om prosjektet

Dette prosjektet retter oppmerksomhet mot de daglige utfordringene som språklig usikkerhet – usikkerhet i nedarvingsspråket og usikkerhet i majoritetsspråket – gir medlemmer av innvandrer- eller minoritetssmiljø. Det følger en tverrfaglig tilnærming som inkorporerer psykolingvistiske (anvendt lingvistikk og psykofysiologi) og sosiolingvistiske (kontaktlingvistikk) perspektiv.

Prosjektet fokuserer på forholdene mellom språkkompetanse og -prakiseser, sosiale og kulturelle utfordringer og den språklige usikkerheten som medlemmer av et innvandrermiljø møter i sine vanlig liv som etniske, kulturelle og språklige minoriteter. Prosjektet tar spesielt for seg forskjeller over tre generasjoner i det tyrkiske innvandrermiljøet i Nederland, med tanke på deres språklige usikkerhet i både nedarvingsspråket (tyrkisk) og majoritetsspråket (nederlandsk), dere språkkompetanse, språkpraksiser og sosioemosjonelle opplevelser, i tillegg til deres fysiologiske responser til disse aspektene.

Prosjektet bruker en flermetodisk tilnærming, som integrerer utvidede spørreskjema, personlige intervju og eksperimenter hvor fysiologiske responser (det vil si elektrodermal aktivitet) måles under en videogjenfortellingsoppgave, gjennomført i enspråklige og tospråklige moduser. Til slutt innlemmer det livsløpsperspektivet, som inkorporerer sammenligninger på tvers av generasjoner for å undersøke språklige, sosiale og psykologiske faktorer blant individer i flere aldersgrupper (det vil si ungdommer, voksne og eldre). Resultatene fra prosjektet gir verdifull innsikt i språklig usikkerhet i innvandrerkonteksten, et fenomen som så langt har fått alt for lite oppmerksomhet i både kontaktlingvistikk og anvendt lingvistikk.

Varighet

3 år

Publisert 24. mai 2017 17:36 - Sist endret 21. apr. 2020 12:06

Kontakt

Yesim Sevinc