Deltakere i Flerspråklig demens: Språk og kommunikasjon hos flerspråklige med demens i Norge