Informasjon til aktuelle deltakere

Har du eller en ektefelle blitt glemsk? Har du en forelder som har blitt glemsk? Er det vanskelig å komme på de riktige ordene?

Når vi blir eldre, kan det bli vanskeligere å huske og finne de riktige ordene. Dette kan være utfordrende for personen det gjelder og for pårørende.

I et prosjekt ved Universitetet i Oslo undersøker vi språkfunksjon og kommunikasjon hos innvandrere over 60 år som har brukt norsk i hverdagen, og som har blitt glemsk eller har vansker med å finne de riktige ordene. Vi ønsker å samle kunnskap og å finne ut hvordan vi best kan hjelpe disse personene.

Hva går studien ut på?

  • Deltakeren gjør noen oppgaver knyttet til språk og prosessering.
  • Deltakeren blir intervjuet om egen språkbakgrunn.
  • Vi observerer deltakeren i samtale med andre.

Pårørende kan få lov å være tilstede dersom deltakeren selv ønsker det. Deltakere vil få et gavekort som takk for hjelpen. Vi samarbeider med flere sykehus i Oslo-området, slik at vi kan hjelpe personer som deltar med å få henvisning til medisinsk utredning.

Vet du om noen som kan passe for studien vår, og som kan tenke seg å delta? Ta kontakt med oss! Du kan også laste ned litt informasjon om studien på norskpunjabityrkisk eller urdu.

 

Av Pernille Hansen, Anne Marie Landmark
Publisert 26. mai 2017 20:23 - Sist endret 10. juni 2020 22:00