Informasjon til aktuelle deltakere

Har du eller en ektefelle blitt glemsk? Har du en forelder som har blitt glemsk? Er det vanskelig å komme på de riktige ordene?

Når vi blir eldre, kan det bli vanskeligere å huske og finne de riktige ordene. Dette kan være utfordrende for personen det gjelder og for pårørende.

I et prosjekt ved Universitetet i Oslo undersøker vi språkfunksjon og kommunikasjon hos innvandrere over 60 år som har brukt norsk i hverdagen, og som har blitt glemsk eller har vansker med å finne de riktige ordene. Vi ønsker å samle kunnskap og å finne ut hvordan vi best kan hjelpe disse personene.

Hva går studien ut på?

  • Deltakeren gjør noen oppgaver knyttet til språk og prosessering.
  • Deltakeren blir intervjuet om egen språkbakgrunn.
  • Vi observerer deltakeren i samtale med andre.

Pårørende kan få lov å være tilstede dersom deltakeren selv ønsker det. Deltakere vil få et gavekort som takk for hjelpen. Vi samarbeider med flere sykehus i Oslo-området, slik at vi kan hjelpe personer som deltar med å få henvisning til medisinsk utredning.

Informasjon om studien

Ta kontakt med oss

Anne Marie Landmark
Anne Marie Landmark

Vet du om noen som kan passe for studien vår, og som kan tenke seg å delta? Ta kontakt med oss!

 

 

 

Av Pernille Hansen, Anne Marie Landmark
Publisert 26. mai 2017 20:23 - Sist endret 7. jan. 2021 10:17