English version of this page

MultiFam: Språkpolitikk i flerspråklige transkulturelle familier (avsluttet)

Språkpolitikk i familien handler om bevisst og ubevisst planlegging og praksis med hensyn til språkbruk så vel som lesing og skriving i hjemmet og blant familiemedlemmer.

Mange barn og to voksne spiser mat ved et stort bord. Foto.

Foto: Colourbox.

Om prosjektet

Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap om ett av de sentrale aspektene ved den intensiverte mobiliteten i dagens samfunn: språkpolitikk i familien (SPF) i flerspråklige transkulturelle familier, med et fokus på språkideologi og språkpraksis. SPF kan defineres som eksplisitt og åpen (så vel som implisitt og skjult) planlegging av språkbruk og litterasitetspraksis innenfor hjemmet og blant familiemedlemmene. Datainnsamlingen vil innebære en triangulering av metoder, inkludert store spørreundersøkelser, etnografiske studier, fokusgruppeintervjuer og opptak av samhandling i hjemmet. Et styrket kunnskapsgrunnlag for flerspråklige SPF vil gi innsikt i hvordan transkulturelle familier administrerer sin språklige og kulturelle arv i det moderne byrom.

Se den engelske nettsiden for mer informasjon om prosjektet.

Underprosjekter

Varighet

3 år

Finansiering

Finansiert av Forskningsrådet som et FRIPRO-prosjekt 2015–2017.

Fra MultiLing: Elizabeth Lanza (prosjektleder), Anne Golden, Bente Ailin Svendsen

Samarbeid

Li Wei, University College London; Annick De Houwer, Erfurt University; Lars Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark; Språkrådet; FAFO

Noen publikasjoner om språksosialisering i flerspråklige familier

2007. Elizabeth Lanza & Bente Ailin Svendsen. Tell me who your friends are and I might be able to tell you what language(s) you speak: Social network analysis and multilingualism. International Journal of Bilingualism, Volume 11( 3): 275–300.

2007. Elizabeth Lanza. Multilingualism and the family. I Li Wei & P. Auer (red.), Handbook of Multilingualism and Multilingual Communication. Berlin: Mouton de Gruyter.

2004. Elizabeth Lanza. Papirutgave med nytt Etterord.  Language Mixing in Infant Bilingualism: A Sociolinguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press.

2004. Elizabeth Lanza. Language socialization of infant bilingual children in the family: Quo vadis? In X. Rodríguez-Yáñez, A. Suárez & F. Ramallo (red.), Bilingualism and Education from the Family to the School. Munich: Lincom Europa, 21–39.

 

Publisert 2. nov. 2013 20:34 - Sist endret 25. aug. 2022 12:23

Kontakt

Elizabeth Lanza

(+47) 22856751

(+47) 47278761