English version of this page

Formidling av rettigheter i politiavhør

MultiLing lanserte rettslingvistikk som et nytt forskningsfelt i oktober 2017. Dette flaggskipprosjektet er ledet av Aneta Pavlenko og Jan Svennevig. 

En politibil og en mann med ryggen til med hendene i håndjern, en politimann holder han. Foto.
Foto: Elvert Barnes, Flickr

Om prosjektet

Forskningsprosjektet handler om hvordan politietterforskere formidler mistenktes rettigheter mot selvinkriminering, det vil si retten til å få hjelp av en forsvarer og til ikke å forklare seg. Mer spesifikt undersøker det hvordan avhørerne sikrer at mistenkte forstår sine rettigheter og opplever en reell valgfrihet. Prosjektet fokuserer spesielt på avhør av mistenkte som ikke har norsk som morsmål, og tar også opp hvordan avhørerne avgjør behovet for tolk. Bakgrunnen for prosjektet er at det i flere studier fra andre land har vist seg at standardiserte formuleringer om slike rettigheter (slik som MIRANDA-rettighetene i USA) i liten grad blir forstått og oppfattet som et reelt valg av mistenkte med andrespråksbakgrunn (Pavlenko 2008). I Norge er ikke formuleringen av rettighetene standardisert, og det er dermed av stor interesse å finne ut om dette gir bedre muligheter for å kommunisere dem på en måte som andrespråksbrukere kan forstå. Det praktiske siktemålet med prosjektet er å komme med anbefalinger til politiet om god praksis for å sikre at mistenkte forstår sine rettigheter i avhør. 

Forskningsspørsmål

Det overordnede målet er å undersøke tre beslektede spørsmål:

  1. Hvordan kommuniserer norsk politi retten til vern mot selvinkriminering?
  2. Hvordan sikrer politietterforskere at retten til vern mot selvinkriminering er tilstrekkelig forstått og at valgfriheten er reell, spesielt av dem som har norsk som andrespråk? 
  3. Hvordan bestemmer politietterforskere om mistenkte som har norsk som andrespråk, har behov for tolk?

Les mer og få tilgang til Open Access-artikler på prosjektets engelskspråklige hjemmeside.

Emneord: Flerspråklig praksis
Publisert 27. nov. 2019 10:56 - Sist endret 31. aug. 2022 10:24

Kontakt