Deltakere i Studier av flerspråklig afasi

Andre deltakere