English version of this page

Talerforkuserte tilnærminger til flerspråklighet

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.

I dette prosjektet er vi interesserte i hvordan flerspråklige individer snakker om de ulike språkene i deres språklige repertoar. Vi studerer narrativer som har å gjøre med språk, spesielt språkinnlæring, språkbruk gjennom livet og overføring av språk til neste generasjon.

Vi bruker data fra to ulike flerspråklige grupper: fransk-kreolske tospråklige fra Réunion og Guadeloupe og kongolesiske innvandrere i Norge. Analysen fokuserer på konseptualiseringen av ulike språk og språkholdninger gjennom deres språkvalg, spesielt metaforer.

Emneord: Flerspråklig kompetanse, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 11. mai 2017 16:50 - Sist endret 21. apr. 2020 09:18