English version of this page

Å møte migranter i helsevesenet (avsluttet)

En dybdestudie av erfaringer relatert til mangfold hos pasienter og helsearbeidere.

Underprosjekt: Forståelse og enighet i andrespråksinteraksjon mellom leger og pasienter

Dette delprosjektet tar for seg strategier som brukes av leger og pasienter for å forebygge og avverge forståelsesproblemer i samtale. Det studerer delvis morsmålsbrukernes tilpasninger til andrespråksbrukeren og strategier for å sjekke samtalepartnerens forståelse, delvis strategier som brukes av andrespråksbrukere for å sjekke egen eller den andres forståelse.

Varighet

1.4.2011–31.3.2014

Finansiering

Norges forskningsråd, programmet Helse- og omsorgstjenester.

Samarbeid

Forskergruppe ved AHUS universitetssykehus: Pål Gulbrandsen (prosjektleder) and Anne-Marie Landmark Dalby (PhD-prosjekt).

 

Publisert 1. juli 2014 14:08 - Sist endret 21. nov. 2019 14:20