Deltakere i Å møte migranter i helsevesenet

Navn Telefon E-post Emneord
Jan Svennevig Professor II +47 22856148 jan.svennevig@iln.uio.no Retorikk, Kommunikasjon, Nordisk språk, Tekstvitenskap, Flerspråklighet
Pål Gulbrandsen Professor +47 67968718 +47 95827288 (mob) pal.gulbrandsen@medisin.uio.no
Anne Marie Landmark