English version of this page

Amerikanorsk og nedarvingslingvistikk

Den norske utvandringen til Amerika varte i cirka hundre år, fram til 1920, og i denne perioden reiste 800 000 nordmenn til USA og Canada. Nordmennene bosatte seg i landlige områder, og gjerne i nærheten av andre landsmenn.

Denne bakgrunnen gjør at det norske språket ble holdt levende i generasjon etter generasjon, helt fram til i dag. Siden dette språket har levd sitt eget liv på den andre siden av Atlanteren, er språket interessant fra en rekke perspektiver:

Alexander Lykke intervjuer eldre deltager.
Alexander Lykke (t.h.) intervjuer en deltager.

Forskningsspørsmål

I hvilken grad er språket forskjellig fra norsk i Norge? Her er alle nivåer av språket interessante å studere: lydsystem, ordforråd, bøyingsformer og ordstilling, samt semantikk og pragmatikk.

Videre spør vi hvorfor språket har blitt slik det er blitt. Her er det mange mulige faktorer, og alle bør undersøkes: sosiale faktorer (inkludert familie, skole og samfunn), kognitive faktorer (hukommelse, prosessering o.a.), språklige faktorer (grammatisk system, frekvensen til ulike språklige enheter, fra generelle setningstyper til fonetiske elementer).

Forskningsmetoder

Den viktigste empiriske metoden for det norske språket i Amerika er opptak av samtaler, helst transkribert og tilgjengelige, som i CANS (Corpus of American Nordic Speech) (Johannessen 2015). Også ulike elisiteringsmetoder er tatt i bruk, som prosesseringstester, bildetester og oversettelsestester, samt blikksporing. 

Aktiviteter

Konferanser: WILA (Workshop for immigrant languages in the Americas) workshop-serien, med-organisert av Janne Bondi Johannessen, arrangeres årlig, og den åttende ble holdt i København i mai, 2017. De tidligere var i Athens (Georgia), Uppsala (Sverige), Los Angeles (UCLA), Reykjavik (Island), Penn State University (Pennsylvania), Gudbrandsdalen (Norge) og Madison (Wisconsin).

Feltarbeid: Det har vært foretatt flere større og mindre feltarbeid i USA og Canada.

Underprosjekter

  1. Språkforvitring (UiO)
  2. Norsk i Amerika (inkludert feltarbeid og utvikling av Corpus of American Norwegian Speech)
Janne Bondi Johannessen med to eldre deltagere.
Janne Bondi Johannessen med to deltagere.

Deltakere og samarbeid

Forskere ved universitetene i Oslo, Trondheim, Tromsø, samt Høgskolen i Østfold har vært med på feltarbeid, presentert innlegg på WILA-konferansene og publisert i egne og felles bøker og tidsskrifter (se særlig Johannessen & Salmons (eds.) 2015). Også i Sverige, Danmark og på Island har det oppstått forskningsmiljøer for nedarvingsspråk i Amerika.

MultiLing

Janne Bondi Johannessen (initiator, feltarbeid-organisator og medkoordinator av WILA-konferanseserien)

Affilierte

PhD-stipendiater (affilierte): Yvonne Van Baal og Alexander Lykke

Avdelingsingeniør Linn Iren Sjånes Rødvand

Arnstein Hjelde (HiØ), affiliert

Ida Larsson (UiO), affiliert

Marit Westergaard, UiT, MultiLing-samarbeidspartner

Joe Salmons (UW-Madison), affiliert

Mike Putnam (PSU), affiliert

Varighet

2010–

Finansiering

2010–2012 finansiert av Norges forskningsråd

2013– lokal universitetsfinansiering

Publikasjoner

Årganger

Johannessen, Janne Bondi and Joseph Salmons (eds.). 2015. Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins.

Johannessen, Janne Bondi and Joseph Salmons (eds.). 2012. Special issue on Norwegian Language in America: Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 2, 2012, 261 p.

Artikler i tidsskrift

Johannessen, Janne Bondi & Ida Larsson. To appear. Stability and change in grammatical gender: pronouns in Heritage Scandinavian. Journal of Language Contact 12.1. Special issue on Heritage Languages in North America: Formal Linguistic Approaches.

Johannessen, Janne Bondi & Signe Laake. 2017. Lexical evidence for the emergence of an American Norwegian dialect. In Journal of Language Contact 10:2.

Johannessen, Janne Bondi and Ida Larsson. 2015. Complexity Matters: On Gender Agreement in Heritage Scandinavian. Frontiers in Psychology. 

Kapitler

Hjelde, Arnstein og Janne Bondi Johannessen. 2017. Amerikanorsk: Orda vitner om kontakt mellom folk. I Terje Mikael Hasle Joranger (red.): Norwegian-American Essays 2017. Oslo: Novus Forlag, s. 257–282.

Johannessen, Janne Bondi. 2015(a). Attrition in an American Norwegian heritage language speaker. In Johannessen and Salmons (eds.):  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 46–71. 

Johannessen, Janne Bondi. 2015(b). The Corpus of American Norwegian Speech (CANS). In Béata Megyesi (ed.): Proceedings of the 20th Nordic Conference of Computational Linguistics, NODALIDA 2015, May 11–13, 2015, Vilnius, Lithuania. NEALT Proceedings Series 23.
Last ned artikkelen.

Johannessen, Janne Bondi; Salmons, Joseph C. 2015. The study of Germanic heritage languages in the Americas.  In Johannessen and Salmons (eds.): Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1–20. 

Johannessen, Janne Bondi; Laake, Signe. 2015. On two myths of the Norwegian language in America: Is it old-fashioned? Is it approaching the written Bokmål standard?. In Johannessen and Salmons (eds.):  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 299–322. 

Larsson, Ida and Janne Bondi Johannessen. 2015. Embedded word order in Heritage Scandinavian. In Hilpert, Martin, Jan-Ola Östman, Christine Mertzlufft, Michael Riessler and Janet Duke (eds.): New trends in Nordic and General Linguistics. Berlin: De Guyter, 239–266.

Larsson, Ida; Johannessen, Janne Bondi. 2015. Incomplete Acquisition and Verb Placement in Heritage Scandinavian. In Page, Richard S; Putnam, Michael T. (eds.): Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. Leiden: Brill Academic Publishers, 153–189. 

Emneord: Flerspråklig kompetanse, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 8. nov. 2018 21:00 - Sist endret 10. mai 2022 13:37

Kontakt

Janne Bondi Johannessen

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere