English version of this page

Fleirspråklegheit i lingvistiske landskap: Praksisar og ideologiar

Lingvistiske landskap refererer til bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom. Dette er ein ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit.

Et stort billboard for Yordanos restaurant. Foto.

Et skilt på amharisk og engelsk i Tigray, Etiopia.

Foto: Elizabeth Lanza

Om prosjektet

Dette prosjektet fokuserer på lingvistisk praksis og språkideologi i fleirspråklege samfunn gjennom å granske lingvistiske landskap. Kort forklart er lingvistiske landskap bruken av skriftspråk og andre semiotiske ressursar i det offentlege rom, ei ny tilnærming i studiar av fleirspråklegheit. I arbeidet konsentrerer vi oss om studiar av lingvistisk landskap i den afrikanske periferien, med eit fokus på Etiopia og den etiopiske diasporaen i USA.

Bakgrunn

Prosjektet sprang ut frå eit anna prosjekt ETHIOLING, Vernaculars in Ethiopian Schools project, som var eit samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Addis Ababa University. Det tok for seg etiopisk utdanningspolitikk og implementeringa av politikken med særleg fokus på lokale språk i skulen. ETHIOLING-prosjektet blei finansiert  frå 2001 til 2006 av Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) (legg til lenke), tidlegare kalla NUFU.

Om studiar av lingvistisk landskap

Studiar av lingvistisk landskap har utvikla seg til eit veksande tverfagleg felt. Eit nettverk av forskarar møttest i Tel Aviv for den første i ei rekke av internasjonale workshopar om lingvistiske landskap (Linguistic Landscape workshops), og Linguistic Landscape 8 vart arrangert av University of Liverpool i april 2016. I 2015 lanserte John Benjamins Publishing Company eit internasjonalt tidsskrift dedisert til feltet.

Varigheit

Pågåande

Samarbeid

Hirut Woldemariam, Addis Ababa University, Etiopia

Publikasjonar

2015. Hirut Woldemariam & Elizabeth Lanza. Imagined community: The linguistic landscape in a diaspora. Linguistic Landscape 1:1/2: 166–184.

2014. Elizabeth Lanza & Hirut Woldemariam. English in Ethiopia: Making space for the individual in language policy. In Challenges for Language Education and Policy. Making Space for People. Edited by Bernard Spolsky, Ofra Inbar-Lorie & Michal Tannenbaum. Routledge.

2014. Elizabeth Lanza & Hirut Woldemariam. Multilingualism and local literacy practices in Ethiopia: Language contact in regulated and unregulated spaces. Multilingual Margins, University of the Western Cape, South Africa.

2014. Hirut Woldemariam & Elizabeth Lanza. Language contact, agency and power in the linguistic landscape of two regional capitals in Ethiopia. International Journal of the Sociology of Language, 228: 79 - 103.

2013. Elizabeth Lanza & Hirut Woldemariam.  Indexing modernity: English and branding in the linguistic landscape of an African capital. International Journal of Bilingualism 18 (5): 491-506.

2012. Hirut Woldemariam & Elizabeth Lanza. Religious wars in the linguistic landscape. In Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change. Edited by C.Hélot, M. Barni, R. Janssens & C. Bagna. Peter Lang Vorlag.

2008. Elizabeth Lanza & Hirut Woldemariam. Language ideology and linguistic landscape: Language policy and globalization in a regional capital of Ethiopia. In Linguistic Landscape. Expanding the Scenery . Edited by Elana Shohamy & Durk Gurter, 189 - 205. Routledge.

Emneord: Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 13. okt. 2016 12:18 - Sist endret 2. feb. 2021 11:10