English version of this page

Vurdering av grunnskoleelevers andrespråksferdigheter (avsluttet)

Om prosjektet

Forskning har vist at vurdering av andrespråkselevers språkkompetanse og språkutvikling er en stor utfordring for skoler og lærere, og at det er stor variasjon i vurderingsformer. I dette prosjektet har vi spesielt fokus på bruken av et vurderingsverktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet, som blant annet har referanse til the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Læreres forståelse av andrespråkstilegnelse og vurderingspraksis blir undersøkt gjennom bruk av intervjuer, observasjoner og spørreskjema.  Prosjektet har også som mål gjennom dokumentanalyse å vurdere karteleggingspraksis i lys av overordnede skolepolitiske rammer og læreplaner.

Deltakere

Else Ryen

Varighet

Prosjektet avsluttes i 2014.

Samarbeid

Kirsten Palm, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert 10. okt. 2013 20:33 - Sist endret 21. nov. 2019 14:20