Deltakere i Vurdering av grunnskoleelevers andrespråksferdigheter

Navn Telefon E-post Emneord
Else Ryen Førsteamanuensis emerita +47 22854296 else.ryen@iln.uio.no Norsk som andrespråk, Andrespråkslæring, Flerspråklighet, Grammatikk, Fagspråk