English version of this page

Identitetskonstruksjoner hos innlærere med spansk og vietnamesisk språkbakgrunn

Hvordan innlærere av norsk som andrespråk presenterer seg i Språkprøven i norsk for voksne innvandrere

Om prosjektet

I dette prosjektet undersøker vi hvordanA man with his face covered in post-its with written "norms", "society", and "expectation" innlærere av norsk som andrespråk presenterer seg i tekster de har skrevet som del av Språkprøven i norsk for voksne innvandrere; hvordan de konstruerer sitt etos. Vi ser blant annet på i hvilken grad testtakerne framstår som handlekraftige eller passive, om de er ego-orienterte eller orientert mot fellesskap, og om de er nyttefokuserte eller verdifokuserte. Tekstene er skrevet av testtakere med vietnamesisk og spansk språkbakgrunn og er del av tekstene i Norsk andrespråkskorpus (ASK). Analyseenhetene er bruk av personlige pronomen, siden dette har vist seg fruktbart i identitetsstudier, og vi kombinerer pronomenvalget med valg av verb fra ulike semantiske felt.

Samarbeid

Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet og Kari Tenfjord, Universitetet i Bergen.

Emneord: Flerspråklig kompetanse
Publisert 10. okt. 2013 20:56 - Sist endret 11. des. 2021 11:06