English version of this page

Kunnskap om grammatisk kjønn hos L2-talere av norsk

Funn om kunnskap om grammatisk kjønn hos L2-talere av norsk ved å bruke eyetracking og andre kontrollerte eksperiment.

Om prosjektet

Prosjektet undersøker språkprosessering og språkrepresentering hos friske flerspråklige, med et spesielt fokus på kjønn.

en lærer og en elev i et klasserommet

Vi kommer til å besvare spørsmål som har å gjøre med teoretisk syntaks og psykolingvistikk, og de empiriske dataene vil være språket til taleren av nedarvingsspråket og L2-innlærere. Prosjektet kommer til å benytte seg av kontrollerte eksperiment den hovedempiriske metoden, spesielt elisiteringsteknikker og eyetrackingeksperiment.

Hovedambisjonen er å undersøke i hvilken grad L2-talere av norsk har internalisert grammatisk kjønn. Dette vil bli gjort ved å teste de ubevisste reaksjonene deres til ulike enheter av forskjellige kjønn.

Vi kommer til å teste L2-innlærere fra tre språk: russisk, tyrkisk og gresk. Disse språkene er spesielt interessante siden de komplementerer hverandre med tanke på kjønn, noe som gir oss muligheten til å stille spørsmål som:

  1. Hjelpes kunnskapen om kjønn i et L2-språk av et L1 med kjønn? (russisk og gresk)
  2. Kommer substantiv med samme kjønn hjelpe innlæringen av kjønnet til det tilsvarende substantivet i L2? (russisk og gresk)
  3. Er det en ulempe at L1 ikke har kjønn? (tyrkisk)
  4. Er det en ulempe at L1 ikke har determinativer? (russisk)

Spørsmålene kommer til å bli besvart ved hjelp av eksperiment med eyetracking. Det er planlagt to publikasjoner som har med disse spørsmålene å gjøre for underprosjektet.

Prosjektet ble startet og ledet av professor Janne Bondi Johannessen frem til hun dessverre døde i 2020

Relevante publikasjoner av prosjektmedlemmer

Anderssen, Merete, Kristine Bentzen, Yulia Rodina. 2012. ‘Topicality and complexity in the acquisition of Norwegian object shift’. Language Acquisition 1: 39–72.

Anderssen, Merete, Yulia Rodina, Roksolana Mykhaylyk, and Paula Fikkert. 2014. ‘The acquisition of the dative alternation in child Norwegian.’ Language Acquisition, 21, 72–102.

Fyndanis, V., Varlokosta, S., & Tsapkini, K. (2013). '(Morpho)syntactic comprehension in agrammatic aphasia: Evidence from Greek'. Aphasiology, 27, 398-419. DOI: 10.1080/02687038.2013.770817

Fyndanis, V., Manouilidou, C., Koufou, E., Karampekios, S., & Tsapakis, E.M. (2013). 'Agrammatic patterns in Alzheimer's disease: Evidence from tense, agreement, and aspect'. Aphasiology,27, 178–200. DOI:10.1080/02687038.2012.705814

Fyndanis, V., Varlokosta, S., & Tsapkini, K. (2012). 'Agrammatic production: Interpretable features and selective impairment in verb inflection'. Lingua, 122, 1134–1147. DOI: 10.1016/j.lingua.2012.05.004

Fyndanis, V., Varlokosta, S., & Tsapkini, K. (2010). 'Exploring wh-questions in agrammatism: Evidence from Greek'. Journal of Neurolinguistics, 23, 644–662. DOI: 10.1016/j.jneuroling.2010.06.003

Johannessen, Janne Bondi og Joseph Salmons (red.). 2015. Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins. Last ned utgaven.

Johannessen, Janne Bondi og Ida Larsson. 2015. 'Complexity Matters: On Gender Agreement in Heritage Scandinavian'. Frontiers in PsychologyLast ned.

Johannessen, Janne Bondi. 2015. 'Attrition in an American Norwegian heritage language speaker'. I Johannessen og Salmons (eds.):  Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 46–71. Last ned utgaven.

Larsson, Ida; Johannessen, Janne Bondi. 2015. 'Incomplete Acquisition and Verb Placement in Heritage Scandinavian'. I Page, Richard S; Putnam, Michael T. (red.): Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical Perspectives and Empirical Findings. Leiden: Brill Academic Publishers, 153–189. Last ned.

Mykhaylyk, Roksolana, Yulia Rodina og Merete Anderssen. 2013. ‘Ditransitive constructions in Russian and Ukrainian: Effect of givenness.’ Lingua 137C: 271–289.

Rodina, Yulia and Marit Westergaard. I trykken. ‘Gender agreement in bilingual Norwegian-Russian acquisition: The role of input and transparency.’ Bilingualism: Language and Cognition. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1366728915000668

Rodina, Yulia og Marit Westergaard. 2015. ‘Grammatical gender in Norwegian: Language acquisition and language change.’ Journal of Germanic Linguistics 27, 145–187.

Türker-Van der Heiden, Emel (2009). 'Formvalg i tospråklige barns muntlige fremstillinger'. I: Rita E Hvistendahl (red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01196-7. Artikkel. S. 61–67.

Türker-Van der Heiden, Emel (2005). 'Resisting the grammatical change: Nominal groups in Turkish-Norwegian codeswitching'. International Journal of Bilingualism.  ISSN 1367-0069. 9(3&4), s 453–476.

Emneord: Flerspråklig kompetanse
Publisert 5. mai 2017 13:59 - Sist endret 2. aug. 2022 16:03