English version of this page

Lærere i arbeid: Praksis og tilpasning hos lærere

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.

Om prosjektet

I dette prosjektet observerer og analyserer vi lærernes arbeid i tilpasningen av et Oslo-program for bevissthet rundt vokabular og begrepsøving relatert til lesing av lærebøker i fjerde til tiende klasse, på initiativ fra Utdanningsetaten. Vi tar for oss ulike steg i programmet, fra Utdanningsetatens planlegging, til inputkurset til lærere om begrep og lærebøker, samt lærernes forberedelse til gruppearbeid, diskusjoner og arbeid i klasserommene. I tillegg til observasjoner som metode bruker vi fokusgruppesamtaler, intervjuer og tekstanalyse.

Ved å studere medieringsprosessen mellom lærerne er målet å finne ut hvordan myndighetenes hensikter, i dette tilfellet et vokabular- og begrepsprogram relatert til lesing, mottas og integreres i lærernes klasseromspraksiser.

Emneord: Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 12. okt. 2017 10:11 - Sist endret 21. apr. 2020 08:50