English version of this page

Morfosyntaktisk utvikling av tyrkisk som andrespråk (L2) hos voksne innlærere (avsluttet)

Dette prosjektet tar sikte på å undersøke utviklingen av morfosyntaktiske konstruksjoner hos voksne inlærere av tyrkisk som L2. Målet er å spesielt konsentrere seg på flere strukturer i tyrkisk som er utfordrende for studenter, i dette tilfellet norske studenter som tar tyrkisk ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, ved UiO. Data består av skriftlige eksamensbesvarelser fra fire semestre, hovedsakelig oversettelses oppgaver.

Om prosjektet

Målet med prosjektet er å finne ut hvordan voksne studenter innlærer andrespråk: i dette tilfellet norske studenter som lærer seg tyrkisk ved IKOS, UiO. Dataene består av skriftlige eksamensbesvarelser, alle fire semestre. Det vil være fokus på utvikling av ulike morpho-syntaktiske strukturer som er utfordrende for norske studenter.

 

Forskningspørsmålene er:

  1. Hvordan læringsprosessen av nominal og verbal morfologi utvikler seg i løpet av 2-årig utdanning?
  2. Hvilke typer avvik er utbredt?
  3. Er det noen spor av overføring fra norsk til tyrkisk i oversettelsesoppgaver og tekster?

 
Prosessen med å lære tyrkisk som en L2 vil bli undersøkt. Spesielt vil tilbakevendende avvik i flere morfosyntaktiske funksjoner, for eksempel feil i nominal grupper, kasus endelser, verbale bøyninger, verbalsubstantiver og relativsetninger være i fokus. Dette er imidlertid ikke bare en feilanalyse, de riktige versjoner av samme konstruksjoner vil også bli tatt med i analysen på ulike stadier.

Publisert 16. des. 2014 21:07 - Sist endret 21. nov. 2019 14:14