Norsklish – engelsk i norsk

Prosjektet undersøker hvordan engelsk påvirker norsk språk og hva unge som eldre synes om den økende bruken av engelsk i norsk. 

Mål og metode for prosjektet

Vi får rapporter om at unge som er født og oppvokst i Norge, snakker kortere eller lengre deler av en samtale på engelsk. Hva skjer? Vil engelsk fortrenge norsken? Hva betyr det at ungdom ikke lenger husker hva et ord eller et uttrykk heter på norsk? Nå vil vi finne ut av bruken av engelsk i norsk. Hvordan det er akkurat nå. Målet for prosjektet er å undersøke hvordan engelsk påvirker norsk språk og de holdningene som eksisterer på tvers av alder og bakgrunn til den økende bruken av engelsk i norsk. For å nå dette målet bruker vi flere metoder, som spørreskjema, intervju og samtaledata.

Samarbeid 

Prosjektet "Norsklish - engelsk i norsk" er et samarbeidsprosjekt mellom MA-studenter og forskere ved ILN (Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo) og USN (Universitetet i Sørøst-Norge), Institutt for språk og litteratur, særlig forskere tilknyttet forskergruppen SVEISU Språklig variasjon og endring i samfunn og utdanning. Prosjektet strekker seg over to år fra august 2021. 

Resultater

Resultatene tar form i kraft av MA-oppgaver, samt vitenskapelige publikasjoner og deltakelse i mediene.

Finansiering

Prosjektet er finansiert innenfor regulær tildeling.

Emneord: Flerspråklig praksis
Publisert 30. aug. 2021 20:43 - Sist endret 10. nov. 2021 11:11