English version of this page

Overganger i utdanningsløpet

Utdanningsløpet fra barnehage til høyere utdanning er inndelt i ulike enheter. I den norske grunnopplæringen er det for eksempel formulert kompetansemål etter 1.-2.trinn, 4.–5. trinn, 5–7. trinn, 8.–10.trinn og for ulike deler av videregående opplæring.

Overganger i utdanningsløpet står det med bokstaver. Ung dame og en tabell over høyere utdanning. Illustrasjon.
Foto: UiO/ Foto: Colourbox.

Om prosjektet

De ulike fasene kjennetegnes av ulike utfordringer og sammensetning av fag, temaer, språkbrukssituasjoner og tekster. Både i norsk og internasjonal forskning har flere av disse overgangene blitt beskrevet som hindringer for elever med minoritetsspråklig bakgrunn, jf. uttrykk som ’the 4th year slump’. Etter innføringen av Kunnskapsløftet er skolen preget av mainstreaming (faget norsk som andrespråk er nedlagt), økt vektlegging av grunnleggende ferdigheter og testing, samt en fagfordeling som har styrket bruken av skriftlige tekster både på papir og skjerm. I dette prosjektet vil vi finne ut hvordan minoritetsspråklige barn og unge  takler de ulike overgangene. Vi undersøker  bla.

  • hva som kreves språklig av elevene (for eksempel forståelse av tekster i ulike sjangrer og medier og egne skriftlige og muntlige språkpraksiser)
  • hvordan skolen tilrettelegger for at elevene skal styrke språkferdighetene (for eksempel gjennom undervisningsorganisering, fagsamarbeid), skal ta i bruk ulike språklige praksiser (for eksempel ved lærernes modellering, tekstutvalg og fokuseringer) og hvordan de setter inn andre tiltak for at elevene skal kunne oppnå de aktuelle kompetansemålene i de ulike fagene.

Underprosjekt

Samarbeid

Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet (ekstern lenke)

Emneord: Flerspråklig kompetanse, Flerspråklig praksis, Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 2. nov. 2013 20:35 - Sist endret 21. apr. 2020 09:05