English version of this page

Polsk-norske tospråklige barn: leksikalsk utvikling (avsluttet)

Vi forsker på leksikalske ferdigheter hos polsk-norske barnehagebarn samt jevnaldrende enspråklige barn ved hjelp av to nye kartleggingsverktøy, begge utviklet innenfor COST-samarbeidet Bi-SLI for å identifisere språkvansker hos flerspråklige barn.

Voksen og barn ved et bord.

Demonstrasjon av CLT.

Foto: Pernille Hansen, UiO.

Om prosjektet

Polsk-norske barns leksikalske utvikling blir undersøkt ved hjelp av et billledbasert kartleggingsverktøy, Cross-linguistic Lexical Tasks (CLT), som tester produksjon og forståelse av verb og substantiv innenfor begge språk. Dessuten fyller foreldrene ut Parental bilingual questionnaire (PABIQ) et spørreskjema om barnet bakgrunn, (språk)utvikling og språkbruk i og utenfor hjemmet, også utarbeidet innenfor samme COST-samarbeid.

Vi undersøker polsk-norske barn i 5-6 års alderen sammenlignet med enspråklige polske og enspråklige norske barn, og forsøker også å undersøke noen barn med SLI i alle grupper. CLT konstrueres for hvert enkelt språk basert på et sett leksikalske variabler. Vi undersøker effekten av hver av disse variablene, og i tillegg ser vi på sammenhengen mellom leksikalsk utvikling og sosiale bakgrunnsvariabler.

Mellom november 2012 og mai 2014 samlet vi inn data fra 28 polsk-norske barn, 25 enspråklige norske barn og nesten 100 enspråklige polske barn, og vi har laget skrevet en kort rapport til foreldre, barnehager og andre bidragsytere basert på dette materialet. Høsten 2014 og våren 2015 vil vi samle inn data fra enda flere polsk-norske og enspråklige norske barn. Et neste skritt er å undersøke yngre barn ved hjelp av polsk og norsk CDI for å se nærmere på den tidligere utviklingen.

Samarbeid

Ewa Haman, Magdalena Luniewska, Universitetet i Warszawa

Kirsten Meyer Bjerkan, Statped sørøst, avdeling Språk/tale

Publisert 10. okt. 2013 21:12 - Sist endret 21. apr. 2020 11:36

Kontakt

Hanne Gram Simonsen

(+47) 22854182

(+47) 90128109
 

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere