Språkideologiar, normer og normativitet (avsluttet)

MultiLing står det med bokstaver. Og et orange løvtre. Logo.

Om prosjektet

I dette prosjektet vil vi undersøke vilkåra for legitimiteten til politiske prosessar og avgjerder som fastset språklege normer. Her vil vi trekkje inn ulike perspektiv, særleg frå språkfilosofi, sosiolingvistikk og politisk teori. Målsettinga er å kaste lys over korleis generelle vilkår for demokratiske avgjerder blir brukt når det gjeld språkpolitikk og språkplanlegging. Meir konkret vil vi sjå på korleis ein kan avgjere om, og i kva grad, slike vilkår for legitimitet faktisk blir oppfylte. 

Samarbeidspartnere 

Bjørn Ramberg, CoE Centre for the Study of Mind in Nature (CSMN), Universitetet i Oslo

Emneord: Flerspråklighet ideologier og språkpolitikk
Publisert 2. nov. 2013 20:35 - Sist endret 25. aug. 2022 12:26

Kontakt

Unn Røyneland

(+47) 22859183

(+47) 93831064