English version of this page

Språkkontakt og språkendring i tyrkiske familier (avsluttet)

Språkkontakt og språkendring over tre generasjoner i tyrkiske familier i Norge og Frankrike.

Om prosjektet

Dette prosjektet studerer språkkontaktfenomen i et innvandrerperspektiv i én familie over tre generasjoner. Mer spesifikt har prosjektet som mål å utforske lingvistisk kompetanse, språkbruk og språkvalg blant tre generasjoner tyrkiske innvandrere i Norge og Frankrike.

Resultatene fra undersøkelsene vil kunne bidra med ny og verdifull innsikt i komparativ generasjonsforskning. Ved å kombinere lingvistiske faktorer (språkkontaktfenomen på et leksikalsk og strukturelt nivå) med sosiale faktorer (holdninger til både nedarvingsspråket – tyrkisk – og majoritetsspråkene – norsk og fransk) vil resultatene også kunne bidra med en ny forståelse for språkbevaring (?) og språkskifte (?) i innvandrerfamilier.

Bakgrunn

Prosjektet er et bidrag til komparative studier av tyrkisk som et innvandrerspråk i Europa, i kontakt med språkene i vertslandene, i dette tilfellet norsk og fransk.

Finansiert av Aurora-programmet

Språkkontakt og språkendring over tre generasjoner i tyrkiske familier i Norge og Frankrike fikk i 2016 som ett av fjorten forskningsprosjekter tildelt finansiering via Norsk forskningsråd (NFR) og Campus France’ Auroraprogram. Auroraprogrammet skal bidra til å etablere og utvide kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner og legge til rette for å starte opp og utvikle nye felles forskningsprosjekter. Finansieringen er ettårig og dekker forskningsutveksling mellom de to landene.

 

Publisert 31. mars 2017 10:27 - Sist endret 21. nov. 2019 14:18

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere