Deltakere i Språkkontakt og språkendring i tyrkiske familier

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Emel Türker-Van der Heiden Førstelektor +47 22857735 e.t.van.der.heiden@ikos.uio.no Tyrkisk, Lingvistikk, Sosiolingvistikk, Tospråklighet, Kodeveksling, Midtøsten, SIMS
Yesim Sevinc
Marte Nordanger

Andre deltakere