English version of this page

Leksikalsk og grammatisk utvikling hos tyrkisk-norske barn (avsluttet)

Formålet med prosjektet er å kartlegge leksikalsk og grammatisk utvikling og samspillet mellom disse ferdighetene hos tospråklige tyrkisk-norske barn i Norge.

Bok oppslått. Foto.

Om prosjektet

Vi undersøker tidlig språkutvikling hos en gruppe tyrkisk-norske 1-3-åringer ved hjelp av foreldrerapporteringsskjemaet MacArthur-Bates CDI og skal kartlegge leksikalske og grammatiske ferdigheter hos en gruppe 4-6-åringer ved hjelp av ulike kartleggingsverktøy, deriblant Cross-linguistic Lexical Tasks og Preteritumstesten. Foreldrene fyller også ut et bakgrunnsskjema om sitt barns utvikling og språkbruk i familien.

Prosjektet vil belyse samspillet mellom ordforråd og grammatikk innenfor og på tvers av to svært ulike språk, og resultatene vil kunne være nyttige for diagnostisering av språkvansker hos flerspråklige barn.

Varighet

3 år

Samarbeid

Seyhun Topbaş, Anadolu universitetet, Eskişehir, Tyrkia.

Publisert 10. okt. 2013 20:49 - Sist endret 21. apr. 2020 11:27