English version of this page

Standardisering av kvensk fra brukernes perspektiv (avsluttet)

Standardisering av kvensk fra brukernes perspektiv: Inklusive og eksklusive effekter av standarder

Dette prosjektet er et underprosjekt av STANDARDS.

Hendene til et menneske holder en bok. Ansikt synes ikke.

Skjermdump fra filmen "Det hemmelige språket", NRK

Om prosjektet

Dette prosjektet tar opp brukernes rolle i standardiseringen av kvensk, et finsk-ugrisk minoritetsspråk som snakkes i Nord-Norge. Kvensk ble anerkjent som et språk i 2005. Mange kvener ønsker å ta tilbake sitt språk, påvirket av det globake fokuset på språkrevitalisering og den nye statusen til samisk og minoritetsspråk i naboland, og akkurat nå utvikles det en skriftstandard. Den første versjonen av standarden skal bli ferdigstilt i 2014.

En analyse av sosial praksises viser hvordan språkbrukere omfavner, aksepterer og kjemper mot revitaliseringsdiskurser og språkstandardisering i uluke grader og av en rekke ulike grunner.

Varighet

2012–2017

Publisert 12. mai 2017 11:14 - Sist endret 30. sep. 2021 13:12