English version of this page

Tekster i testsituasjoner

Norsk andrespråkskorpus står det i overskriften. Ellers er det mange tall og bokstaver som ikke kan leses. Illustrasjon.

Om prosjektet

I dette prosjektet undersøker vi hvordan innlærere av norsk som andrespråk produserer tekster som del av en test. Vi studerer i hvor stor grad tekstene bærer preg av testtakernes språkbakgrunn (transfer) både når det gjelder språklige strukturer, ordforråd og etoskonstruksjon. Ett spørsmål vi stiller, er om testkandidatenes ulike måter å presentere seg på, kan ha innvirkning på hvordan språkferdighetene deres vurderes.

Underprosjekter 

Samarbeid

Lars Anders Kulbrandstad, Høgskolen i Innlandet; Kari Tenfjord, Universitetet i Bergen.

Emneord: Flerspråklig kompetanse
Publisert 10. okt. 2013 20:55 - Sist endret 21. apr. 2020 09:19