English version of this page

ACT: Tilegnelse av konsonanttiming i engelsk og norsk – tverrspråklig mikrovariasjon (avsluttet)

Noen damer rundt et bord har møte.

Tett samarbeid mellom ACT-medarbeidere på Hannes kontor: Inger og Hanne (med ryggen til), Brechtje, Nina, Elinor, Elisabeth.

Foto: Pernille Hansen, MultiLing.

Om prosjektet

Prosjektet undersøker tilegnelse av konsonantlengde, fonasjon og konsonantgrupper hos engelske og norske barn i alderen 2–6 (områder der engelsk og norsk skiller seg fra hverandre på subtile, interessante måter). Resultatene herfra vil gi tverrspråklig basert teoretisk innsikt i forholdet nature/nurture, i tillegg vil de danne baseline for neste trinn: tilegnelse av disse elementene hos tospråklige engelsk-norske barn.

Varighet

2013–2015

Finansiering

Prosjektet er finansiert av British Academy og Leverhulme Small research grant SG122210.

Samarbeid

K. E. Kristoffersen, ILN, Universitetet i Oslo; Inger Moen, MultiLing, ILN, Universitetet i Oslo; Nina Gram Garmann, HiOA; Elinor Payne, Oxford University; Brechtje Post, Cambridge University.

Publisert 10. okt. 2013 21:15 - Sist endret 2. aug. 2022 13:40

Kontakt

Hanne Gram Simonsen

Tlf: (+47) 22854182
      (+47) 90128109